Fotokemija policikličkih molekula: od istraživanja mehanizama reakcije do novih lijekova i medicinskih primjena

Opis projekta
Fotoni su izvanredni reagensi koji otvaraju nove mogućnosti u kemijskoj sintezi spojeva koji ne mogu biti pripravljeni kemijom osnovnog stanja. Zadatak projekta bio je pronaći nove fotokemijske transformacije primjenjive u organskoj sintezi kao i ispitivanje mehanizama reakcija tih transformacija. Osim toga, zadatak projekta bio je ići i dalje od trenutnih spoznaja te naći primjenu fotokemije u novim medicinskim tretmanima i sintezi spojeva, potencijalnih lijekova za maligne bolesti. Glavna područja istraživanja za ostvarenje ovih ciljeva bila su ispitivanje fotokemijskih transformacija i pronalaženje njihovih mehanizama reakcija u tri osnovna smijera: A) Fotokemija policikličkih ftalimida za proizvodnju potencijalnih antitumorskih i antivirusnih lijekova; B) Fotokemijsko generiranje policikličkih kinon-metida; novih potencijalnih antitumorskih terapeutika; C) Razumijevanje fotokemijskih reakcijskih mehanizama prijenosa H+ i H· na primjerima fotokemijskih transformacija arilpirola i arilindola.

Šifra projekta
02.05/25

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
900.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-07-2010 - 07-01-2013

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (900.000,00 HRK) [01-07-2010 - 07-01-2013]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Nikola Basarić (MBZ: 250000, CROSBI: 18384) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [01-07-2010 - 07-01-2013]
Kata Majerski (MBZ: 27342, CROSBI: 18692) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-07-2010 - 07-01-2013]
Jelena Veljković (MBZ: 18061, CROSBI: 29086) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-07-2010 - 07-01-2013]
Margareta Sohora (MBZ: 346350, CROSBI: 32552) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-07-2010 - 07-01-2013]
Đani Škalamera (MBZ: 334815, CROSBI: 31456) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [29-08-2011 - 07-01-2013]
Marijeta Kralj (MBZ: 187794, CROSBI: 14555) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-07-2010 - 07-01-2013]
Nađa Došlić (MBZ: 158946, CROSBI: 13257) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-07-2010 - 07-01-2013]
Martina Tireli (MBZ: 336944, CROSBI: 31779) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [02-05-2012 - 30-09-2012]
Leo Mandić (MBZ: 339940, CROSBI: 31915) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-10-2012 - 07-01-2013]
Jakov Ivković (MBZ: , CROSBI: ) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-04-2011 - 16-08-2011]