Bioindikatori vodenih masa u Jadranu

Opis projekta
Međugodišnje promjene u obrascima cirkulacije i dinamici vodene mase jako utječu na biogeokemijske procese u Jadranskom moru, posljedično utječući na funkcioniranje jadranskog ekosustava. Specifične ekološke sklonosti fitoplanktona pokreću njihovu vremensku i prostornu raspodjelu, odražavajući njihovu ovisnost o određenim temperaturnim rasponima, razinama svjetlosti, dostupnosti hranjivih sastojaka i ostalim gradijentima okoliša. Stoga se neki svojti fitoplanktona mogu koristiti kao sredstvo za praćenje vodene mase. Ovdje predlažemo interdisciplinarnu studiju gdje se oceanografija, taksonomija fitoplanktona i molekularno prepoznavanje kombiniraju za otkrivanje i praćenje vodenih masa. Dva zimska krstarenja južnim Jadranom provest će se s položajima stanica i dubinama. Otkrivanje vodene mase temeljit će se na unaprijed definiranim fizičkim karakteristikama; međutim, također planiramo koristiti optička mjerenja zajedno s predloženim uzorkovanjem kako bismo razvili optički zasnovan kriterij za definiranje ciljanih vodenih masa. Zajednica fitoplanktona procijenit će se pomoću više alata kako bi se potvrdila prisutnost i utvrdila raspodjela, obilje i raznolikost predloženih biotracera u uzorkovanim vodenim masama. Uz varijabilnost i trendove jadranske cirkulacije, kao i karakteristike vodne mase koje donosi promjena klime, vjerujemo da je predložena studija pravodobna i potrebna jer nudi holistički i integrirani pristup oceanografiji Jadrana. Što je najvažnije, ova studija predlaže razvoj novog seta interdisciplinarnih alata koji će biti ključni za buduće istraživačke aktivnosti.

Akronim
BIOTA

Šifra projekta
UIP-2013-11-6433

Poziv
2013-11

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
943.960,00 HRK

Trajanje projekta
01-10-2014 - 30-09-2017

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (943.960,00 HRK) [01-10-2014 - 30-09-2017]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Zrinka Ljubešić (MBZ: 228180, CROSBI: 16984) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-10-2014 - 30-09-2017]
Petar Kružić (MBZ: 217863, CROSBI: 16284) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-10-2014 - 30-09-2017]
Sunčica Bosak (MBZ: 301434, CROSBI: 23871) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-10-2014 - 30-09-2017]
Ivana Babić (MBZ: 266823, CROSBI: 25916) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-10-2014 - 30-09-2017]
Maja Mucko (MBZ: 359773, CROSBI: 34807) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-10-2014 - 30-09-2017]