Istraživaje prirodnih spojeva i aroma: kemijsko profiliranje i otkrivanje potecijala

Opis projekta
Projekt razvija suvremenu temu u predmetnom području, nudi visokokvalitetna istraživanja prirodnih proizvoda (NP) i aroma (FL) i nastoji utjecati na određivanje biološke raznolikosti, sljedivosti i autentifikacije ciljanih uzoraka, kao i za otkrivanje potencijala (korisne aktivnosti uzoraka / NP-a). Ciljani uzorci su neistraženi ili nedovoljno istraženi med, medljike, pčelinji proizvodi, vina, sir i ostalo. Dok karakteristični NP (sekundarni metaboliti) već imaju arome, drugi spojevi arome mogu nastati iz prekursora tijekom obrade, fermentacije, sušenja, zagrijavanja, dr. (npr. Maillardove reakcije, Strecker-ove degradacije, reakcije retro-aldola, Amadori-ove preslagivanja, heterociklizacije, oksidacija lipida i drugi). Izolacija NP / FL uključuje primjenu selektivnih preparativnih postupaka praćenih organskom analizom primjenom suvremenih kromatografskih i spektroskopskih tehnika. Specifični cilj projekta je utvrditi pouzdane kemijske otiske ciljanih uzoraka ovisno o biološkoj raznolikosti prirodnih izvora u različitim regijama. Očekuje se da će se identificirati derivati acetata, šikimata, mevalonata i / ili deoksikululoze biosintetskog puta. Među njima može biti moguće pronaći specifične ili nespecifične kemijske biomarkere koji karakteriziraju određene izvore. Uz to, dobiveni NP ili odabrani uzorci procijenit će se kako bi se odredio njihov potencijal, posebno antioksidativno djelovanje različitim testovima i potencijal inhibicije korozije elektro-kemijskim / ne-elektrokemijskim tehnikama in-situ i ex-situ.

Akronim
NaPro-Flav

Šifra projekta
IP-2013-11-8547

Poziv
2013-11

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
660.000,00 HRK

Trajanje projekta
2014-06-01 - 2018-06-01

Ustanova - uloga
Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Nositelj (660.000,00 HRK)
Agronomski fakultet, Zagreb - Partner (660.000,00 HRK)
Veleučilište "Marko Marulić", Knin - Partner (660.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Igor Jerković (MBZ: 226253, CROSBI: 16853) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Voditelj projekta [2014-06-01 - 2018-05-31]
Ani Radonić (MBZ: 199981, CROSBI: 15180) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2014-06-01 - 2018-06-01]
Marina Zekić (MBZ: 298944, CROSBI: 29969) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2014-06-01 - 2018-06-01]
Marina Kranjac (MBZ: 364574, CROSBI: 34397) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2014-06-01 - 2018-06-01]