Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: urbane elite i urbani prostor

Opis projekta
U središtu ovog projekta je odnos između prostora i društva u gradovima hrvatskog srednjovjekovlja, odnos koji je u recentnoj međunarodnoj historiografiji naglašen kao ključan za razumijevanje urbane povijesti srednjega vijeka. Fokus projekta URBES su odabrani gradovi srednjovjekovne Slavonije (Gradec i Varaždin) i odabrani istočnojadranski gradovi, od istarskih komuna na sjeveru do Dubrovnika na jugu. Ovaj projekt istražuje razvijeni i kasni srednji vijek (trinaesto do šesnaesto stoljeće). Glavna hipoteza URBES-a je da su elite središnja društvena grupa odgovorna za urbane razvoje. Cilj projekta URBES je pružiti odgovore na pitanja kao: koja je bila uloga urbanih posjeda (s obzirom na njihovu veličinu, poziciju i kontinuitet) u oblikovanju srednjovjekovnih elita? Kako su se elite u odabranim gradovima hrvatskog srednjovjekovlja transformirale s obzirom na gradski prostor? Koji je bio njihov utjecaj na urbani prostor, i kakva je bila njihova prisutnost u urbanom prostoru? Na temelju bogatih postojećih baza podataka, projekt će rekonstruirati i analizirati gustu mrežu obitelji, kućanstava, nekretnina i kuća u odabranim gradovima i pratiti njihov razvoj tijekom vremena da bi se dobio novi uvid u društvene strukture i urbani prostor. Iako su gradovi hrvatskog srednjovjekovlja u središtu projekta URBES, projekt se namjerava fokusirati na pitanja koja nadilaze problem pojedinih gradova kako bi se uspoređivali slični fenomeni u širem geografskom i političkom kontekstu, te kako bi pratili rezidencijalnu mobilnost urbanih elita. Također, projekt predlaže interdisciplinarni pristup i korištenje relevantnih informatičkih mogućnosti.

Akronim
URBES

Šifra projekta
IP-2014-09-7235

Poziv
2014-09

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
457.230,00 HRK

Trajanje projekta
2015-09-15 - 2020-03-09

Ustanova - uloga
Hrvatski institut za povijest, Zagreb - Partner (457.230,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Irena Benyovsky Latin (MBZ: 219806, CROSBI: 25780) - nema - Voditelj projekta [2015-09-15 - 2020-03-09]