Utjecaj procesnih parametara na kinetiku heterogenih sustava koji se odvijaju u šaržnom reaktoru s miješanjem

Opis projekta
S inženjerskog stanovišta, heterogeni sustavi svrstavaju se u kategoriju izrazito kompleksnih sustava. Nazočnost više faza uzrokuje niz ograničenja u njihovom odvijanju, a koja su prvenstveno vezana uz simultane prijenosne pojave količine gibanja, tvari i energije. Primarni cilj projekta je bio ispitati utjecaj procesnih parametara na sveukupnu fenomenologiju odvijanja heterogenih procesa. Dva procesa su analizirana simultano, jedan koji uključuje kemijsku reakciju (ionska izmjena teških metala) i jedan u kojem reakcija nije nazočna (kristalizacija hlađenjem). S obzirom na izrazitu kinetičku determiniranost ovih procesa, posebna pažnja bila je usmjerena na definiranje utjecaja hidrodinamičkih uvjeta, odnosno parametara miješanja na kinetiku ispitivanih procesa u šaržnim sustavima, karakteristike konačnog produkta te njihovu energetsku zahtjevnost.

Akronim
HETMIX

Šifra projekta
IP-2013-11-8959

Poziv
2013-11

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
924.850,00 HRK

Trajanje projekta
01-09-2014 - 31-08-2018

Ustanova - uloga
Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Nositelj (924.850,00 HRK) [01-09-2014 - 31-08-2018]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Nenad Kuzmanić (MBZ: 120556, CROSBI: 11883) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Voditelj projekta [01-09-2014 - 31-08-2018]
Davor Rušić (MBZ: 202886, CROSBI: 15326) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [01-09-2014 - 31-08-2018]
Sandra Svilović (MBZ: 237630, CROSBI: 27456) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [01-09-2014 - 31-08-2018]
Antonija Čelan (MBZ: 329983, CROSBI: 30797) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [01-09-2014 - 31-08-2018]
Renato Stipišić (MBZ: 199966, CROSBI: 5262) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [01-09-2014 - 31-08-2018]