Uloga stresnog proteina Hsp70 u imunosno-upalnom odgovoru kod kronične opstrukcijske plućne bolesti

Opis projekta
Kroničnu opstrukcijsku plućnu bolest (KOPB) karakterizira stalno ograničenje protoka zraka koje je povezano s pojačanom kroničnom upalom. Glavna hipoteza ovog istraživanja je da je pojačan imunosno-upalni odgovor posljedica povišenih koncentracija izvanstaničnog Hsp70 (eHsp70) u bolesnika s KOPB-om. Cilj in vitro istraživanja ispitati je mehanizam djelovanja eHsp70 na plućnim i krvnim stanicama. Stoga će se pratiti aktivacija TLR2 i TLR4 receptora, NLRP3 inflamasoma i signalnih molekula MAPK i NF-kappaB, koje potiču otpuštanje upalnih citokina (TNFalpha, IL-6, IL-1alpha, IL-1beta). Kako bi se razjasnilo funkcionalno značenje aktivacije navedenih molekula, koristit će se specifični agonisti, antagonisti i inhibitori. Također će se istraživati citotoksičnost eHsp70 te će se proučiti različiti načini umiranja stanica (apoptoza, nekroptoza, piroptoza). Cilj ex vivo istraživanja ispitati je povezanost eHsp70 i drugih upalnih parametara s klinički značajnim ishodima KOPB-a. Predloženo istraživanje longitudinalno je praćenje sistemskih upalnih biomarkera u skupinama bolesnika u stabilnoj fazi KOPB-a te zdravih ispitanika (pušača i nepušača). Spirometrijska mjerenja vršit će se jednom godišnje tijekom tri godine, a krv će se vaditi na početku istraživanja i nakon godine dana. Genska komponenta bolesti istražit će se ispitivanjem ekspresije (RT-qPCR) i polimorfizama (PCR-RFLP) gena za Hsp70, TLR2 i TLR4. Sistemska upala ispitat će se određivanjem upalnih DAMP molekula (eHsp70, eATP, IL-1alpha), citokina (TNFalpha, IL-6, IL-1beta) te općih upalnih biomarkera (leukociti, CRP, fibrinogen). Smatramo da će rezultati ovog istraživanja doprinijeti boljem razumijevanju sistemskog upalnog fenotipa u KOPB-u te da će pripomoći individualizaciji terapijskog pristupa kao i poboljšanju značajnih kliničkih ishoda KOPB-a.

Akronim
Hsp70COPD

Šifra projekta
IP-2014-09-1247

Poziv
2014-09

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
999.983,00 HRK

Trajanje projekta
2015-12-01 - 2019-11-30

Ustanova - uloga
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb - (999.983,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
(MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [2015-12-01 - 2019-11-30]