Procesi u morskoj mikrobnoj hranidbenoj mreži u perspektivi globalnog zatopljenja

Opis projekta
Mikrobna zajednica uključuje jednostanične organizme koji pokrivaju široki veličinski raspon (od 0.02 do 200 µm) i s obzirom na trofički status uključuju autotrofne, heterotrofne i miksotrofne organizme. Ova je zajednica odgovorna za više od 50% primarne proizvodnje i proizvodnje kisika na Zemlji i ključni je pokretač biogeokemijskih ciklusa koji su ključni za ukupnu produktivnost mora. S obzirom na te značajke, vrlo je važno znati kako ova zajednica odgovara na poremećaje u morskom okolišu. Tijekom ovog projekta istraživat će se struktura mikrobne zajednice i mikrobna hranidbena mreža, te njeni kvantitativni, kvalitativni (strukturni) i funkcionalni odgovori na prirodne i antropogene promjene u morskom okolišu, te će se pokušati detektirati potencijalni pokazatelji tih promjena. U fokusu projekta biti će traženje odgovora na pitanje koje promjene u strukturi i funkcioniranju morske mikrobne hranidbene mreže u uvjetima globalnog zatopljenja možemo očekivati, te kako se ti utjecaji manifestiraju s obzirom na trofički status područja. Pri tome će se posebice istraživati uloga fosfora s obzirom da je Jadransko more općenito fosforom limitirano područje. Istraživanja će uključivati mjesečna terenska istraživanja koja će obuhvatiti estuarska, priobalna i otvorena područja mora, kao i laboratorijske i in situ eksperimente. Aktivnosti na Projektu odvijat će se kroz tri glavne teme: (1) Struktura mikrobne hranidbene mreže koja će biti istraživana na prostornoj (različiti morski okoliši), trofičkoj (trofički gradijent) i vremenskoj (mjesečna i međugodišnja) skali, te moguće temperaturnoj i salinitetnoj skali (usporedna analiza između prirodnih sustava s različitim temperaturnim i salinitetnim režimom), (2) Protok bakterijskog ugljika, koji uključuje eksperimente grazinga, te protok zgljika kroz mikrobnu hranidbenu mrežu, te (3) Eksperimentalni utjecaj porasta temperature i koncentracije fosfora na strukturu i funkcije mikrobne hranidbene mreže.

Akronim
MICROGLOB

Šifra projekta
IP-2014-09-4143

Poziv
2014-09

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
870.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-11-2015 - 31-10-2015

Ustanova - uloga
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split - (870.000,00 HRK) [01-11-2015 - 31-10-2015]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
(MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [01-11-2015 - 31-10-2015]