Subplate zona ljudskog mozga: neriješeni problemi

Opis projekta
Subplate zona je najistaknutiji i najvoluminozniji arhitektonski odjeljak stijenke telencefalona u mozgu čovjeka, s ključnom ulogom u razvoju neuronskih veza moždane kore. Istraživanja su pokazala da ta zona ima rano razvojno porijeklo, sadrži brojne sinapse i neurone složenih citoloških svojstava i molekularne raznovrsnosti, uključena je u razvoj aferentnih aksona iz talamusa, kao i uspostavu privremenih neuronskih veza, prolaznu ekspresiju neurotransmitera, neuronskih krugova moždane kore i njihovu funkcionalnu specifikaciju, evoluciju moždane kore te patogenezu neuroloških, kognitivnih i mentalnih poremećaja. Brojna pitanja bitna za humanu razvojnu neurobiologiju ostala su neriješena: Kako se subplate povećava tijekom trudnoće? Kakva je sublaminarna, sinaptička, neuronalna i glijalna organizacija? Kakva je uloga u migraciji neurona? Kakvi su odnosi subplatea s dugim asocijativnim kortiko-kortikalnim vezama? Kakva je postnatalna sudbina? Postoji li selektivna vulnerabilnost subplate neurona i različitih klasa aksona i kako to prikazati u in vivo MRI? Naša je hipoteza da će veličina, karakteristični neuralni sadržaj i produljeni razvitak zajedno s karakterističnim svojstvima na MRI omogućiti prikaz onih karakterističnih osobina ljudskog subplatea koje su povezane sa složenošću kortikalnih veza. Specifični ciljevi su određeni da odgovore na gore navedena pitanja, primjenom histoloških, imunocitokemijskih i in vitro, in utero te in vivo MRI tehnika u mozgu čovjeka, kao i usporedbom tih podataka s nalazima u majmuna tretiranih s H3-Thymidine markerom replikacije DNA (Rakic, Yale). Rezultati ovog projekta će omogućiti bolji uvid u razvitak osjetljivog mozga fetusa i prijevremeno rođene djece, proširiti normativne podatke za pedijatrijski neuroimaging i studije praćenja koje su usmjerene na razvoj kortikalnih veza, te omogućiti dobre polazne osnove za istraživanje neuroloških, kognitivnih i mentalnih poremećaja, koji imaju utjecaj na društvo.

Akronim
HUMANSUBPLATE

Šifra projekta
IP-2014-09-4517

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.000.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-01-2016 - 31-12-2019

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Zagreb - Nositelj (1.000.000,00 HRK) [01-01-2016 - 31-12-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]