Aromatski hidrazoni: sinteza, strukturna analiza, biološka aktivnost i analitička primjena

Opis projekta
Glavni cilj ovog projekta je razvoj novih metoda određivanja iona metala, kao i novih ekstrakcijsko-kromatografskih materijala za odjeljivanje nekih važnih radionuklida. Aktivne komponente u takvim sustavima bit će derivati aromatskih hidrazona koji će se pripraviti kondenzacijskim reakcijama hidrazida i različito supstituiranih aldehida ili ketona. Budući da različiti tautomerni i izomerni oblici hidrazona mogu imati i različita svojstva vezanja metala, za uspješnu primjenu ovih spojeva neophodno je detaljno proučiti navedene ravnoteže, što će se i provesti u okviru ovog projekta. Odredit će se konstante protoniranja i kinetika hidrolize u smjesama otapala s vodom. Za strukturnu karakterizaciju liganada u otopini koristit će se spektrometrija masa, tekućinska kromatografija i različite spektroskopske tehnike (NMR, UV-Vis, fluorescencija, IR i Ramanova spektroskopija). Također će se provesti i teorijska istraživanja. U otopini će se istražiti reakcije kompleksiranja hidrazona i odabranih iona metala i radionuklida. Gdjegod će to biti moguće, odredit će se konstante stabilnosti i izolirati kompleksni spojevi u čvrstom stanju. Na temelju dobivenih rezultata razvit će se spektrofotometrijske i/ili spektrofluorimetrijske metode određivanja iona metala. Selektivnost predloženih metoda poboljšat će se uvođenjem ekstrakcije tekuće-tekuće pri čemu će se proučiti utjecaj površinski aktivnih tvari na djelotvornost postupka. Nadalje, istražit će se sposobnost hidrazona kao ekstrakcijsko-kromatografskih smola za odjeljivanje radionuklida. U okviru projekta također će se odrediti biološka aktivnost pripravljenih hidrazona i njihovih kompleksnih spojeva prema odabranim bakterijskim i gljivičnim vrstama. Na kraju će se korelirati struktura hidrazona s njihovim fizičko-kemijskim svojstvima, što je od osobitog značaja za njihovu uspješnu primjenu kao biološki aktivnih spojeva ili analitičkih reagensa.

Akronim
ARHYD

Šifra projekta
IP-2014-09-4841

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Research Projects

Ukupan iznos financiranja projekta
600.000,00 HRK

Trajanje projekta
2016-01-04 - 2019-01-03

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (600.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Nives Galić (MBZ: 195135, CROSBI: 14909) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2016-01-04 - 2019-01-03]
Tomislav Benković (MBZ: 335561, CROSBI: 31035) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-01-04 - 2019-01-03]
Adriana Kenđel (MBZ: 307141, CROSBI: 32663) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-01-04 - 2019-01-03]
Snežana Miljanić (MBZ: 220096, CROSBI: 16485) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-01-04 - 2019-01-03]
Nevenka Poje (MBZ: 126693, CROSBI: 26724) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-01-04 - 2019-01-03]
Marijana Pocrnić (MBZ: , CROSBI: ) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2016-01-04 - 2019-01-03]