Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st.

Opis projekta
Ovaj je projekt osmišljen kao temeljit opis jezičnog stanja u hrvatskim izdanjima protestantske tiskare iz Uracha (glagoljicom, ćirilicom i latinicom, 1555, 1561-1565, 1568). Važnost temeljite obrade ovoga korpusa počiva na dinamičnosti prijelomnih zbivanja u koncipiranju jezika hrvatske knjige u XVI. st, iznimno važnom razdoblju kada se, na temelju urušenog srednjovjekovnog ustroja „trostruko artikuliranog“ književnog jezika (ovisno o tekstnim funkcijama) i uspostavljene diglosije (Ferguson 1959, Corin 1993), a prije razrade čvrste jezične politike u posttridentskoj ranonovovjekovnoj Europi kojom će početi tzv. protostandardizacijsko razdoblje hrvatskoga jezika, u tiskanoj glagoljskoj knjizi nastoji promovirati jedinstven jezik. Premda je dosad bilo vrlo vrijednih pokušaja opisa jezika ovoga korpusa taj je posao obavljen ili starijom metodologijom (F. Fancev, 1916), ili tek na manjem dijelu korpusa (Damjanović 2010, 2011; Čupković 2010, 2013). Posljednjih desetak godina stvorene su dobre pretpostavke da se novom metodologijom potpuno opiše ova dionica jezične povijesti: objavljeni su mnogi pretisci, od kojih najveće djelo Novi testament (1562, 1563) i u latiničkoj transliteraciji (2013); provedena je temeljita komparativna analiza Misala hruackoga Š. Kožičića Benje (1531) i prethodnih triju tiskanih hrvatskoglagoljskih misala. Cilj je ovog projekta objaviti transliteracije i nekih drugih uraških glagoljičkih izdanja (prije svega Katekizma, Postile, Artikula), i to usporedbeno sa stanjem u paralelnim ćiriličkim i latiničkim izdanjima, te provesti analizu na svim jezičnim razinama, osobito na sintaktičkoj i leksičkoj. Novu metodologiju odlikuje odustajanje od dominacije dijakronijske perspektive, te usmjeravanje na sinkrono koncipiranje jezika unutar kojega se kombiniraju jezični elementi iz sva tri hrvatska narječja te elementi crkvenoslavenskoga jezika.

Akronim
JezHrvProt

Šifra projekta
IP-2014-09-6415

Poziv
2014-09

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
152.780,00 HRK

Trajanje projekta
2015-10-01 - 2019-09-30

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Zagreb - (152.780,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
(MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [2015-10-01 - 2019-09-30]