Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene

Opis projekta
S ciljem istraživanja prirode, odrednica i promjena obrazovnih aspiracija učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja, u projektu se primjenjuje longitudinalni integrirani nacrt miješanog modela u kojem se kombiniraju kvalitativne i kvantitativne metode prikupljanja podataka. Obrazovne aspiracije se definiraju kao ambicije i ciljevi učenika u vezi s neposrednim i budućim obrazovnim ishodima. Unutar postavljenog konceptualnog okvira, obrazovne aspiracije se smještaju u središte ekološkog sustava koji seže od neposredne razine pojedinog učenika, preko razine roditelja do udaljenijih razina razreda (vršnjaka) i škole. Za svaku razinu su određeni psihologijski koncepti kojima se ispituju priroda i odrednice obrazovnih aspiracija. Projekt je usmjeren na istraživanje obrazovnih aspiracija učenika iz tri kohorte u tri prijelazna razdoblja osnovnoškolskog obrazovanja: ulazak u osnovnoškolsko obrazovanje (od 1. do 2. razreda), prijelaz s razredne na predmetnu nastavu (od 4. do 5. razreda) i završavanje osnovnoškolskog obrazovanja, prije prelaska u srednjoškolsko obrazovanje (od 7. do 8. razreda). Kvalitativna faza istraživanja obuhvaća dubinsko istraživanje obrazovnih aspiracija nizom polu-strukturiranih intervjua s trijadama sudionika koje se sastoje od učenika, njegovog roditelja i učitelja. U ovoj istraživačkoj fazi, u svakoj od pet izabranih škola bit će praćene 24 trijade tijekom dvije školske godine. Kvantitativna faza istraživanja, čiji je cilj modeliranje odrednica i promjena učeničkih obrazovnih aspiracija, uključuje ponavljanu primjenu upitnika na učenicima 20 zagrebačkih osnovnih škola. U svakoj školi, svi će učenici 4. i 7. razreda biti pozvani na sudjelovanje u tri točke mjerenja tijekom dvije školske godine. Rezultati iz obje istraživačke faze bit će integrirani istovremenim razmatranjem individualnih perspektiva tijekom vremena i korištenjem postupaka statističkog modeliranja na velikim uzorcima.

Akronim
COBRAS

Šifra projekta
UIP-2014-09-6757

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
278.490,00 HRK

Trajanje projekta
01-02-2016 - 31-01-2019

Ustanova - uloga
Institut za društvena istraživanja , Zagreb - Partner (278.490,00 HRK) [01-02-2016 - 31-01-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jokic Boris (MBZ: 263910, CROSBI: 21855) - Institut za društvena istraživanja , Zagreb - Voditelj projekta [01-02-2016 - 31-01-2019]