PRIMJENA CIJEVNIH PROPUSTA ZA POBOLJŠANJE KVALITETE MORA U LUKAMA/MARINAMA

Opis projekta
Ovaj projekt donosi zaključke o mjerama koje trebaju biti primijenjene u svrhu osiguranja dovoljne izmjene vode u budućim lukama upotrebom cijevnih propusta. Ugradnja cijevnih propusta u konstrukciju lukobrana je najjeftinija metoda, između ostalih. Svrha cijevnih propusta je da omoguće izmjenu vode između otvorenog mora i mora zatvorenog u luci. Generalno postoji manjak znanja koji bi opisivao funkcioniranje cijevnih propusta kao instrumenta za izmjenjivanje vode. Slijedeća pitanja trebaju biti odgovorena kroz faze ovoga projekta: 1. FAZA I: Koja se veličina protoka ostvaruje u propustima pod djelovanjem vjetrovnih valova, i kolika je vrijednost transmitirane valne energije? Metodologija: Fizikalni model u laboratoriju (u valnom kanalu) sa modelom cijevnih propusta. 2. FAZA II: Funkcioniranje cijevnih propusta u realnim uvjetima (u stvarnoj luci), što znači, složeni uvjeti istovremenog djelovanja valova s vanjske strane luke zajedno sa plimnim oscilacijama i vjetrovnom cirkulacijom mora (koji je protok u propustima u takvim uvjetima?). Metodologija: Sveobuhvatna terenska mjerenja u marini Ičići (Opatija) u svrhu kalibracije 3D numeričkog modela. 3. FAZA III: Koliko pozija propusta u tijelu lukobrana doprinosi protoku u propustima? Metodologija: 3D numeričko modeliranje. Općenita svrha istraživanja je razotkriti funkcioniranje cijevnih propusta korištenjem laboratorijskih modela, terenskih istraživanja i numeričkog modeliranja. Rezultat istraživanja će biti inženjerske preporuke i jednostavni matematički modeli (jednadžbe, grafovi) koji će pomoći inženjerima u optimalnom projektiranju cijevnih propusta.

Akronim
EKO MARINA

Šifra projekta
UIP-2014-09-6774

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
588.247,00 HRK

Trajanje projekta
01-10-2015 - 30-09-2018

Ustanova - uloga
Građevinski fakultet, Zagreb - Nositelj (588.247,00 HRK) [01-10-2015 - 30-09-2018]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]