Zelena sinteza organopaladijevih foto-osjetljivih spojeva

Opis projekta
Zelena kemija je na čelu aktualnih zbivanja raznih istraživačkih područja u kemiji. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je razvijanje učinkovitih preparativnih metoda za različite vrste postojećih i novih kemikalija bez korištenja otapala i uz nisku potrošnju energije. Izvedivost ovog temeljnog koncepta zelene kemije bit će pokazana na sintezi organopaladijevih kompleksa te će većina sintetskih koraka u ovom projektu biti provedena reakcijama u čvrstom stanju, upotrebom metoda ubrzanog starenja i mehanokemije. Prvu mehanosintezu organopaladijevih spojeva aktivacijom C-H veze paladijevim(II) acetatom nedavno je objavila naša grupa. Valja napomenuti da je aktivacija C-H veze od iznimne važnosti u sintetskoj organskoj kemiji. U okviru ovog projekta predlažemo razvijanje i primjenu metoda u čvrstom stanju za sintezu niza ciklopaladiranih aromatskih azo spojeva. Interes za organopalladijeve komplekse s konjugiranim C=C and N=N vezama proizlazi iz njihove jake apsorpcije i emisije svijetla u području niskih energija što ih kvalificira kao dobre kandidate za biomolekulske obilježivače. U tom pogledu, njihov afinitet prema ciljanim amino kiselinama, kratkim peptidima i nukleobazama istražit će se UV-vis and fluorescentnom spektroskopijom. Shodno navedenom, dodatna korist od predloženog projekta bit će niz novih kromogenih i fluorogenih kemosenzora. Struktura produkata u čvrstom stanju odredit će se rendgenskom difrakcijom, NMR, Raman i IR spektroskopijama. Mehanizam ciklopaladacije u čvrstom stanju istražit će se u realnom vremenu in situ praćenjem reakcija Raman spektroskopijom, te u otopini UV-vis i NMR spektroskopijama uz ESI spektrometriju masa. Optička svojstva kompleksa u čvrstom stanju i otopini odredit će se UV-vis and fluoroscentnom spektroskopijom. Eksperimentalni rezultati racionalizirat će se teorijskim istraživanjima da bi se objasnila izomerija kompleksa, priroda njihovih elektronskih prijelaza te da bi se dobila dodatna potvrda za mehanizam ciklopaladacije.

Akronim
GREENSENS

Šifra projekta
IP-2014-09-7984

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
624.000,00 HRK

Trajanje projekta
2015-10-15 - 2019-10-14

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (624.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Manda Ćurić (MBZ: 124246, CROSBI: 11963) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2015-10-15 - 2019-10-14]