Seizmička izolacija osnove građevine s uporabom prirodnih materijala - testiranje s potresnom platformom i numeričko modeliranje

Opis projekta
Primarni cilj projekta je kreiranje i eksperimentalna provjera inovativnog koncepta za smanjenje potresnih sila na niže i srednje visoke građevine pomoću aseizmičkog sloja od prirodnih materijala ispod temelja. Predviđena su dva rješenja takvog sloja. Nakana je da takav koncept bude dostatno efikasan, racionalan i jednostavan za realizaciju, te da nađe svoju široku praktičnu primjenu. Najprije bi se eksperimentalno testirala efikasnost predviđenih aseizmičkih slojeva, varirajući više njihovih tehničko - tehnoloških parametara, s ciljem da se na građevinu prenesu što manja potresna ubrzanja (sile). Prvi aseizmički sloj je predviđen samo iz prirodnih kamenih oblutaka, a drugi od prirodnih kamenih oblutaka u kombinaciji s tankim slojem „kliznog“ materijala. Potom bi se eksperimentalno ispitalo ponašanje zgrada s prethodno navedenim aseizmičkim slojevima pri različitim potresima. Koristio bi se pojednostavljeni umanjeni modeli zgrada koji dobro simuliraju njihove dinamičke karakteristike. Testirala bi se četiri jednostupnjevna modela različite krutosti, simlirajući ponašanje građevina različite krutosti. Isti modeli zgrada bi se testirali i za slučaj bez aseizmičkog sloja, kako bi se mogla provjeriti efikasnost predviđene seizmičke izolacije. Ako bi rezultati istraživanja potvrdili očekivanja, predloženi koncept seizmičke izolacije imao bi slijedeće prednosti u odnosu na uobičajenu seizmičku izolaciju pomoću diskretnih, tehnički složenih i skupih naprava: racionalnost, jednostavnost, trajnost, proširenje tržišta, prihvatljivost za siromašnije zemlje i sl. Jedan od ciljeva projekta je razvoj numeričkog modela za pouzdanu seizmičku analizu ravninskih konstrukcija s predviđenom aseizmičkom izolacijom, kao i prijedlog jednostavnih inženjerskih izraza za proračun kapaciteta posmične nosivosti i deformabilnosti aseizmičkog sloja. Smatra se da bi uspješna realizacija predloženog projekta dala vrijedan doprinos razvoju znanosti i prakse u predmetnom području.

Akronim
BASEISOLATION

Šifra projekta
IP-2016-06-5325

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
868.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2021-02-28

Ustanova - uloga
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split - Partner (868.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jure Radnić (MBZ: 70834, CROSBI: 19929) - nema - Voditelj projekta [2017-03-01 - 2021-02-28]
Domagoj Matešan (MBZ: 237143, CROSBI: 17598) - nema - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]
Nikola Grgić (MBZ: 310704, CROSBI: 24445) - nema - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]
Goran Baloević (MBZ: 314802, CROSBI: 24927) - nema - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]
Ivan Banović (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]