Istraživanja početka plastičnog toka metala kod hladne deformacije

Opis projekta
Razvojem suvremenih metoda ispitivanja danas se u svijetu provode istraživanja toka materijala i raspodjele naprezanja u zoni deformacije. Posebna pozornost posvećuje se istraživanju početka plastičnog toka materijala, naročito u elastoplastičnom području. Zapaženo je da kod nekih niskougljičnih čelika i Al legura, nakon dostizanja granice proporcionalnosti, dolazi do pojave L?dersovih linija. Različita su tumačenja ove pojave. U ovom projektu provesti će se istraživanje na niskougljičnom i istom čeliku mikrolegiranom s različitim sadržajem niobija. Provesti će se istraživanja na čeliku istog kemijskog sastav a koji imaju različitu veličinu i raspored niobijevih precipitata. Primjenom suvremenih metoda visioplastičnosti, termografije, digitalne korelacije slike, te pretražne i transmisijske elektronske mikroskopije istražiti će se utjecaj niobija na početak i tok deformacije. Istodobno sa statičkim vlačnim pokusom provesti će se mjerenja s termografskom i optičkom kamerom. Istražiti će se utjecaj različitih parametara (brzine deformacije, stupnja deformacije, sadržaja mikrolegirajućeg elementa niobija, veličine i rasporeda niobijevih precipitata) na elastično, elastoplastično i plastično ponašanje čelika, te formiranje zone deformacije i raspodjelu naprezanja u zoni deformacije. Posebna pozornost će se posvetiti istraživanju utjecajnih parametara na formiranje i propagaciju Lüdersovih linija u elastoplastičnom području. Istražiti će se utjecaju početne strukture, veličine i orijentacije zrna na pojavu i propagaciju L?dersovih linija. Detaljno će se istražiti strukturne promjene koje nastaju u čeliku kod formiranja Lüdersove linije i u različitim fazama njene propagacije kroz zonu deformacije, pri različitim brzinama deformacije kod čelika koji imaju različit sadržaj mikrolegirajućeg elementa niobija.

Akronim
MFSRIP062016

Šifra projekta
IP-2016-06-1270

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
416.850,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2017 - 30-11-2019

Ustanova - uloga
Metalurški fakultet, Sisak - Partner (416.850,00 HRK) [01-03-2017 - 30-11-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Stoja Rešković (MBZ: 57806, CROSBI: 23401) - Metalurški fakultet, Sisak - Voditelj projekta [01-03-2017 - 30-11-2019]