Procjena svakodnevne izloženosti metalima i osobne osjetljivosti majke kao čimbenika razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti

Opis projekta
Nepovoljni događaji tijekom prenatalnoga razvoja, majčine deficijencije nutrijenata, izloženost toksičnim metalima i pušenje cigareta, mogu izravno remetiti fetalni razvoj, ali i utjecati na postnatalno zdravlje tijekom života povećavajući rizik za brojne bolesti odrasle dobi. Projektom će se procjenjivati povoljni učinci i opasnosti u uvjetima neizbježne svakodnevne izloženosti i unosa esencijalnih i glavnih toksičnih metala/polumetala u ranjivoj skupini žena tijekom trudnoće, koji uz majčinu osobnu (negenetičku i genetičku) osjetljivost mogu utjecati na fetalnu epigenetičku regulaciju in utero i tako biti čimbenici razvojnoga podrijetla zdravlja i bolesti (koncept developmental origins of health and disease, DOHaD). Izloženosti hranom i pušenjem cigareta (samoodređenjem i pušenje određivanjem kotinina u urinu majke) te rizici za zdravlje procjenjivat će se presječnim epidemiološkim istraživanjem metodoma humanoga biološkog monitoringa u 150 parova rodilja-dijete nakon ročnog rodničkog porođaja u rodilištu (povrh prije skupljenih sličnih podataka i bioloških uzoraka u >200 ispitanica). Biološki biljezi izloženosti/unosa bit će razine toksičnih (Cd, Pb, Hg i As) i esencijalnih (Ca, Fe, Zn, Cu i Se) metala/polumetala u majčinoj krvi/serumu i urinu, krvi/serumu pupkovine i posteljičnom tkivu. Biljezi učinaka bit će aktivnost antioksidacijskih enzima (SOD i GPx) te razine metalotioneina (MT) i posteljičnih steroidnih hormona (P4 i E2). Procijenit će se povezanosti razina metala/polumetala i MT s genskim polimorfizmima MT2A majki. Postnatalni zdravstveni rizici zbog promjena razvojnoga programiranja procijenit će se epigenetičkim markerima, metilacijom DNA i razinama ekspresije mikro RNA. Rabit će se osjetljive i sofisticirane metode i oprema za pripreme i analize uzoraka ljudskoga podrijetla. Jedinstveni doprinos u biomedicinskim istraživanjima bit će dobivanje inovativnih podataka u toksikogenomici – okolišnoj epigenetici metala, prvi te vrste u Hrvatskoj.

Akronim
METALORIGINS

Šifra projekta
IP-2016-06-1998

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.000.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-06-2017 - 31-03-2022

Ustanova - uloga
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb - Nositelj (1.000.000,00 HRK) [01-06-2017 - 31-03-2022]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Martina Piasek (MBZ: 113132, CROSBI: 26701) - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb - Voditelj projekta [01-06-2017 - 31-12-2020]
Jasna Jurasović (MBZ: 160496, CROSBI: 13365) - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb - Voditelj projekta [01-01-2021 - 31-03-2022]