Novi biomarkeri kronične bolesti presatka protiv primatelja

Opis projekta
Kronična bolest presatka protiv primatelja (eng. chronic Graft-versus-Host disease, cGVHD) je multiorganska aloimuna i autoimuna bolest koja je najvažnija kasna komplikacija nakon alogenične presadbe krvotvornih matičnih stanica (aloPKMS) i vodeći uzrok ne-relapsnog morbiditeta i smrtnosti nakon aloPKMS. Zapažena incidencija bolesti kreće se između 30-70% nakon aloPKMS i povećava se zbog sve manjeg peritransplantacijskog mortaliteta, starije dobi transplantiranih bolesnika, češće upotrebe perifernih krvotvornih matičnih stanica i sve većeg broja transplantacija od nesrodnog davatelja. Bolest je kompleksna i obično zahvaća više različitih organskih sustava (kožu, oči, usta, jetru, gastrointestinalni sustav, pluća, muskuloskeletni sustav i genitourinarni sistem), a često se prezentira manifestacijama koje nalikuju na promjene u autoimunosnih bolesti. Nužno je pronalaženje prediktivnih i dijagnostičkih biomarkera koji bi koristili u procjeni rizika nastanka, dijagnoze i praćenja, procjene ativnosti i ishoda kroničnog GVHD. U Kliničkom bolničkom centru Zagreb 2013. godine osnovan je multidisciplinarni tim stručnjaka za cGVHD po uzoru na onaj formiran na National Institutes of Health (NIH, Bethesda, SAD). Osim što doprinosi poboljšanju skrbi za cGVHD pacijente, ovaj tim omogućuje preciznu interdisciplinarnu kliničku i laboratorijsku evaluaciju bolesti, prikupljanje bioloških uzoraka te nudi veliki potencijal za ispitivanje biomarkera ove teške i potencijalno smrtonosne kasne komplikacije nakon aloPKMS. Cilj ovog novog četverogodišnjeg projekta je prospektivnim longitudinalnim istraživanjem ispitati moguće nove biomarkere kroničnog GVHD (analizu glikana, faktora koagulacije, laboratorijskih parametara upale, B limfocita i monocita) uz detaljno kliničko multidisciplinarno evaluiranje bolesnika korištenjem suvremenih NIH standarda za cGVHD.

Akronim
Bio-cGVHD

Šifra projekta
IP-2016-06-8046

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.000.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-20 - 2021-03-19

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Zagreb - Nositelj (1.000.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Dražen Pulanić (MBZ: 255992, CROSBI: 21288) - nema - Voditelj projekta [2017-03-20 - 2021-03-19]