Interakcija renin-angiotenzinskog i adrenergičkog sustava u aktivaciji endotela uzrokovanoj oksidativnim stresom

Opis projekta
Rezultati nedavnih studija pokazali su kako inhibicija renin-angiotenzinskog sustava (RAS) i niska koncentracija angiotenzina II (ANG II) potaknuta visokim unosom kuhinjske soli uzrokuje oštećenje endotelne funkcije i mikrovaskularne reaktivnosti u zdravih pojedinaca (bez promjena arterijskoga tlaka) vjerojatno povišenjem razine oksidativnog stresa. Ipak, još uvijek nije istraženo na koji način inhibicija RAS-a djeluje na aktivnost adrenergičkog sustava, te mogu li te promjene doprinijeti oštećenju endotelne funkcije povišenjem oksidativnog stresa. Također, smatra se kako inhibicija RAS-a, povećanim unosom kuhinjske soli, može djelovati kao okidač za ravoj upalnog procesa i endotelno-leukocitnu aktivaciju koji mogu doprinijeti oštećenju vaskularne funkcije. Hipoteza ovog projektnog prijedloga je postojanje interakcije između niske koncentracije ANG II (zbog visokog unosa kuhinjske soli) i aktivnosti simpatikusa u povišenju razine oksidativnog stresa s posljedičnim oštećenjem endotelne funkcije, aktivacije leukocita te smanjenje mikrovaskularne reaktivnosti in vivo. Istraživanje će se provoditi na mladim zdravim pojedincima oba spola. Navedenu hipotezu istražit ćemo u dva glavna cilja: Cilj 1 – sistemskim in vivo pokusima razlučiti učinak inhibicije RAS-a (kratkotrajnom dijetom s visokim udjelom soli) na mikrovaskularnu reaktivnost i aktivnost simpatikusa, s naglaskom na povišenu razinu oksidativnog stresa u navedenim promjenama, u zdravih mladih pojedinaca oba spola; i Cilj 2 – odrediti učinak inhibicije RAS-a na interakciju između endotelnih stanica i leukocita, kao i na distribuciju progenitornih endotelnih stanica u krvi u zdravih mladih pojedinaca oba spola. Rezultati ovog istraživanja mogli bi pružiti dokaz kako oštećenje mehanizama normalne vaskularne relaksacije i endotelno-leukocitne aktivacije imaju presudnu ulogu u razvoju kardiovaskularnih bolesti, posebice onih u kojima je RAS inhibiran a aktivnost adrenergičkog sustava promijenjena.

Akronim
RAS-AdrenOX

Šifra projekta
IP-2016-06-8744

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
999.695,00 HRK

Trajanje projekta
03-04-2017 - 02-04-2021

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Osijek - Nositelj (999.695,00 HRK) [03-04-2017 - 02-04-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ana Stupin rođ. Čavka (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [03-04-2017 - 02-04-2021]