Uloga unutarstaničnog života Francisella tularensis u patogenezi eksperimentalne tularemije

Opis projekta
Francisella tularensis je gram-negativna, visoko infektivna, fakultativno unutarstanična bakterija koja uzrokuje tularemiju. Unutarstanični život F. tularensis je jedinstven u odnosu na druge unutarstanične bakterije. Fagosom koji sadrži francizelu (FCP - Francisella containing phagosome) zaustavljen je u fazi kasnog nezakiseljenog endosoma, nakon čega slijedi postupni bakterijski izlazak u citosol. Očito je da Francisella kruži kroz različite unutarstanične odjeljke; FCP i vakuolu koja sadrži francizelu (FCV – Franicisella containing vacuole). Zbog važnosti ovih staničnih odjeljaka u uspostavi i održavanju infekcije, po prvi put ćemo izolirati FCP i FCV iz makrofaga. Ovo je potpuno novi pristup u razumijevanju njihove uloge u unutarstaničnom životu francizela. Nadalje, pretpostavljamo da se značajni dio interakcije sa citosolom domaćina ostvaruje putem autofagije. Moguće je da, u kasnijoj fazi infekcije, Francisella oblikuje oštećenu FCV u autofagnu vakuolu. Brojna su istraživanja usredotočena na dio bakterijskog genoma poznatijem kao Francizela patogeni otok (FPO). Mnoge FPO mutante pokazuju jednoobrazan fenotip karakteriziran nemogućnošću bijega iz fagosoma, izostankom unutarstanične replikacije te gubitkom virulencije in vivo. Želimo dokazati da su FPO proteini (PdpC, IglC, IglI, PdpE i IglG) koji su efektori tipa VI sekrecijskog sustava uključeni u regulaciju procesa autofagije. Autofagija se smatra jednim od efektorskih mehanizama urođene imunosti protiv unutarstaničnih bakterija. Podaci o ulozi autofagije u regulaciji citokinske mreže tijekom tularemije su još uvijek rijetki i proturječni. Stoga bi naša daljnja istraživanja, posebno u modelu Atg5 transgeničnih miševa, trebala pridonijeti boljem razumijevanju autofagije kao imunom odgovoru na infekciju francizelom. Očekivani rezultati doprinijet će rasvjetljavanju patogeneze tularemije te pridonijeti razvoju novih terapijskih i preventivnih strategija baziranih na autofagiji.

Akronim
FRANCYCLE

Šifra projekta
IP-2016-06-9003

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
915.000,00 HRK

Trajanje projekta
05-06-2017 - 04-11-2021

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Rijeka - Nositelj (915.000,00 HRK) [05-06-2017 - 04-11-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Marina Šantić (MBZ: 242464, CROSBI: 22174) - Medicinski fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [05-06-2017 - 04-11-2021]
Mateja Ožanič (MBZ: 320005, CROSBI: 26659) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [05-06-2017 - 04-11-2021]
Valentina Marečić (MBZ: 334242, CROSBI: 31295) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [05-06-2017 - 04-11-2021]
Mirna Mihelčić (MBZ: 314734, CROSBI: 25171) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [05-06-2017 - 04-11-2021]
Maja Abram (MBZ: 133610, CROSBI: 25569) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [05-06-2017 - 04-11-2021]
Sanja Štifter (MBZ: 247706, CROSBI: 28074) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [05-06-2017 - 04-11-2021]
Jiri Stolik (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [05-06-2017 - 04-11-2021]
Marek Link (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [05-06-2017 - 04-11-2021]
Anders Sjostedt (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [05-06-2017 - 04-11-2021]