Prevalencija i molekularna epidemiologija emergentnih i re-emergentnih neuroinvazivnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske

Opis projekta
Emergentne arbovirusne infekcije značajan su uzrok morbiditeta i mortaliteta. Iako većina infekcija prolazi asimptomatski, u nekih se bolesnika arbovirusne infekcije očituju teškom kliničkom slikom neuroinvazivne bolesti. Dok je uloga virusa krpeljnog encefalitisa (KEV), virusa Zapadnog Nila (VZN) i Toscana virusa (TOSV) u etiologiji neuroinvazivnih bolesti poznata, uloga Usutu virusa (USUV), Zika virusa (ZIKV), dengue virusa (DENV) i chikungunya virusa (CHIKV) još uvijek nije dovoljno istražena. U Hrvatskoj se godišnje prijavljuje prosječno 200 slučajeva seroznih meningitisa/encefalitisa od kojih u 80-90% nije dokazana etiologija. To se posebno odnosi na emergentne viruse koji nisu uključeni u rutinsko dijagnostičko testiranje. Isto tako, nisu dovoljno istražene kliničke i epidemiološke značajke arbovirusnih infekcija. Određivanje seroprevalencije u ljudi i životinja te prisutnosti virusa u vektorima vrlo su dobri pokazatelj cirkulacije i proširenosti arbovirusnih infekcija na nekom području. Ovo interdisciplinarno (''Jedno zdravlje'') istraživanje uključit će bolesnike s kliničkom slikom neuroinvazivne bolesti s područja kontinentalne Hrvatske, oboljele u sezoni prijenosa arbovirusa. Istražit će se učestalost neuroinvazivnih arbovirusa: KEV, VZN, USUV, TOSV, DEVN, CHIKV, ZIKV određivanjem virusne RNA u likvoru/urinu te protutijela u serumu, definirati kliničke i molekularno epidemiološke značajke arbovirusnih infekcija. Nadalje, definirat će se rasprostranjenost arbovirusnih infekcija određivanjem seroprevalencije u asimptomatskih osoba i sentinel životinja (konji, domaća perad) te prisutnost virusa u vektorima (komaraci/krpelji). Moguća detekcija novih arbovirusa omogućit će razjašnjenje etiologije u bolesnika oboljelih od neuroinvazivnih bolesti. Definiranje molekularno-epidemioloških značajki doprinijet će boljem razumijevanju epidemiologije arbovirusnih infekcija kao i unaprjeđenju ciljanih javnozdravstvenih mjera prevencije i suzbijanja arbovirusnih bolesti.

Akronim
CRONEUROARBO

Šifra projekta
IP-2016-06-7456

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
968.380,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2021-02-28

Ustanova - uloga
Hrvatski zavod za javno zdravstvo - Nositelj (968.380,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tatjana Vilibić Čavlek (MBZ: 184484, CROSBI: 29184) - Hrvatski zavod za javno zdravstvo - Voditelj projekta [2017-03-01 - 2021-02-28]