Blaga repetitivna traumatska ozljeda mozga: model za istraživanje neuropatologije i neuroupale posredovane s TDP-43

Opis projekta
Repetitivna blaga traumatska ozljeda mozga (engl. mild traumatic brain injury, mTBI) mogla bi biti povezana s proteinopatijom Tar DNA-vezujućeg proteina 43 (TDP-43) te klinički s razvojem kronične encefalopatije. Novija istraživanja ukazuju na prisutnost poremećaja u regulaciji TDP-43 u frontotemporalnoj lobarnoj degeneraciji (FTLD), amiotrofičnoj lateralnoj sklerozi (ALS) te drugim neurodegenerativnim poremećajima. Iako se repetitivna mTBI već dugo smatra čimbenikom rizika za pojavu demencija i ALS-a, patološka podloga još uvijek nije jasna. Prema novijim podatcima te našim preliminarni rezultatima, naša je hipoteza da repetitivna mTBI uzrokuje citosolno povećanje i agregaciju TDP-43 u središnjem živčanom sustavu (SŽS), što bi moglo biti uključeno u modulaciju dugotrajnog upalnog odgovora te posljedičnu neurodegeneraciju, a time i predispoziciju SŽS-a za razvoj FTLD/ALS. U ovom projektu koristit će se klinički relevantan model repetitivne mTBI. Radit će se testovi ponašanja, biokemijske i histološke metode, in vivo imaging te inovativne, stanično specifične, proteomske analize. Predloženi su sljedeći specifični ciljevi: 1. Istražiti u kojoj je mjeri repetitivna mTBI povezana s disregulacijom TDP-43, neuroinflamacijom, neurodegeneracijom te razvojem TDP-43 posredovanih FTLD/ALS fenotipova u WT i TDP-43 transgeničnih miševa. 2. Razviti sustav za in vivo imaging, koji će služiti za analize neuroinflamatornog odgovora izazvanog repetitivnom mTBI, u mišjem modelu, u realnom vremenu. 3. Istražiti stanično-specifične molekularne karakteristike mikroglije nakon repetitivne mTBI u WT i TDP-43 transgeničnih miševa. Očekujemo da će rezultati ovog projekta omogućiti bolje razumijevanje patoloških promjena posredovanih TDP-43 i neuroinflamacijom u SŽS-u. Dodatno, jednom okarakteriziran mišji model za in vivo vizualizaciju mikroglioze u TBI/FTLD/ALS, bit će jedinstveno oruđe za analizu patologije te traženje meta za učinkovitu farmakoterapiju ovih bolesti.

Akronim
TDP-43repTBI

Šifra projekta
IP-2016-06-4602

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
972.500,00 HRK

Trajanje projekta
01-06-2017 - 31-08-2021

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Rijeka - Nositelj (972.500,00 HRK) [01-06-2017 - 31-08-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Gordana Župan (MBZ: 142160, CROSBI: 30345) - Medicinski fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [01-06-2017 - 31-08-2021]
Kristina Pilipović (MBZ: 270305, CROSBI: 23250) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-06-2017 - 31-08-2021]
Jasna Križ (MBZ: 201556, CROSBI: 15236) - nema - Suradnik [01-06-2017 - 31-08-2021]
Jelena Rajič Bumber (MBZ: 342252, CROSBI: 32367) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-06-2017 - 31-08-2021]
Željko Župan (MBZ: 243046, CROSBI: 30349) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-06-2017 - 31-08-2021]
Jasenka Mršić-Pelčić (MBZ: 142272, CROSBI: 26569) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-06-2017 - 31-08-2021]
Petra Dolenec (MBZ: 331860, CROSBI: 10947) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-06-2017 - 31-08-2021]
Tamara Janković (MBZ: 350611, CROSBI: 32986) - Medicinski fakultet, Rijeka - Suradnik [01-06-2017 - 31-08-2021]