Od nusproizvoda u preradi žitarica i uljarica do funkcionalne hrane primjenom inovativnih procesa

Opis projekta
Suvremena prehrana je često nutritivno siromašna, a energetski bogata, što uzrokuje razne kronične bolesti. Unatoč tome, konvencionalna prerada biljnih kultura uobičajeno rezultira značajnom količinom nutritivno vrijednih nusproizvoda, kao što su posije žitarica i pogače uljarica, koje se uglavnom koriste kao stočna hrana. Primjenom spomenutih nusproizvoda u ljudskoj prehrani mogao bi se povećati unos vlakana, visokovrijednih proteina, esencijalnih masnih kiselina, mineralnih tvari, vitamina te raznih bioaktivnih spojeva koji mogu doprinijeti zdravlju. Jedan od razloga njihovog nedovoljnog iskorištenja u prehrani ljudi je slab interes potrošača, kao i narušena kvaliteta i trajnost prehrambenih proizvoda u koje se dodaju. Dodatno, upitna je i biološka iskoristivost navedenih nutrijenata, budući da se bioaktivni spojevi i mineralne tvari nalaze vezani u kompleksnim polimernim matriksima, a vlakna su većinom netopljiva. Zbog svega navedenog se u okviru ovog projekta želi istražiti mogućnost maksimalnog iskorištenja makro- i mikronutrijenata te bioaktivnih sastojaka iz nusproizvoda mljevenja žitarica i proizvodnje ulja, uz osiguranje kvalitete krajnijih proizvoda. U tu svrhu provelo bi se fino usitnjavanje (10-30 µm) posija žitarica (pšenice, ječma, prosa i heljde) i pogača uljarica (buče, uljane repice, lana i sikavice) pri niskim temperaturama, obrada ultrazvukom visokog intenziteta te prirodna fermentacija sa ili bez dodatka enzima. Kombinacijom ovih tretmana očekuje se povećanje udjela slobodnih bioaktivnih spojeva te probavljivosti makro- i mikronutrijenata čime bi se moglo pospješiti njihovo djelovanje in vivo. Krajnji cilj projekta je optimizacija netoplinskih procesa obrade nusproizvoda žitarica i uljarica za dobivanje stabilnog i prehrambeno vrijednog materijala koji bi bio primjenjiv za obogaćivanje pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda i proizvoda namijenjenih osobama s posebnim prehrambenim potrebama.

Akronim
GbP-FFood

Šifra projekta
IP-2016-06-3789

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
750.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2017 - 29-02-2020

Ustanova - uloga
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb - Nositelj (750.000,00 HRK) [01-03-2017 - 29-02-2020]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Duška Ćurić (MBZ: 20634, CROSBI: 15532) - Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]