Utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost polifenola istraživanjem adsorpcije i simuliranih probavnih procesa, in vitro

Opis projekta
Ranijim istraživanjima pokazalo se da polifenolni spojevi imaju razne bioaktivnosti. Od antioksidacijskog djelovanja do modulacije enzima, djelovanja metabolita polifenola, interakcija s mikroflorom te interakcija s makromolekulama prisutnima u hrani. Sve ove bioaktivnosti mogu zajedno objasniti potencijalno pozitivan utjecaj polifenola na zdravlje. U zadnje vrijeme pažnja se posvećuje interakcijama s makromolekulama u hrani jer one mogu utjecati na bioraspoloživost polifenola. Bioraspoloživost se definira kao količina nutrijenata koji su raspoloživi za apsorpciju u probavnom traktu. Ukoliko polifenoli kroz interakcije s molekulama iz hrane bivaju “zarobljeni” (vezani) za molekule to može utjecati na raspoloživost za njihovu apsorpciju te na njihovo djelovanje u organizmu. Prehrambena vlakna imaju potencijal vezanja polifenola te ih na taj način mogu zaštititi od razgradnje i prenijeti u donje dijelove probavnog trakta. To može utjecati na bioraspoloživost, ali imati i druge potencijalno pozitivne efekte – polifenoli mogu u izvornom obliku pokazati pozitivne bioaktivnosti u donjim dijelovima probavnog trakta. U ovom projektu cilj je istražiti bioraspoloživost polifenola kroz dva procesa. Prvi bi bio istraživanje procesa adsorpcije polifenola na prehrambenim vlaknima (b-glukan). U ovom dijelu istraživala bi se adsorpcija polifenolnih standarda na prehrambena vlakna (b-glukan) te utjecaj pH, temperature i vremena na adsorpciju. Preko adsorpcije bi se interpretirale interakcije koje se mogu dogoditi između polifenola i prehrambenih vlakana. Drugi proces koji bi se istraživao bio bi simulirani probavni proces, in vitro, u kojem bi se simulirali probavni procesi te istraživala količina polifenola (iz voća) u izvornom obliku nakon probave te utjecaj prehrambenih vlakana na ovaj proces. Rezultatima iz istraživanja adsorpcije i simuliranih probavnih procesa interpretirala bi se bioraspoloživost polifenola te utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost.

Akronim
BIO-POLIFENOL

Šifra projekta
IP-2016-06-6777

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
542.570,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2017 - 28-02-2021

Ustanova - uloga
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek - Nositelj (542.570,00 HRK) [01-03-2017 - 28-02-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Lidija Jakobek Barron (MBZ: 243274, CROSBI: 35392) - nema - Voditelj projekta [01-03-2017 - 28-02-2021]
Šime Ukić (MBZ: 268476, CROSBI: 28880) - nema - Suradnik [01-03-2017 - 28-02-2021]