Procjena atmosverskog taloženja i razine ozona u mediteranskim šumskim ekosustavima

Opis projekta
Šumski ekosustavi se odlikuju izrazito promijenjivim uvjetima za rast i razvoja. Mediteranska regija čini se da je najosjetljivija na globalne promjene i atmosferske utjecaje. Mediteranski šumski ekosustavi su od velike važnosti zbog ekoloških funkcija koje pružaju. Rizik od utjecaja atmosferskih taloženja, erozija, klizišta i poplava je tako visok. Ovi faktori rizika u kombinaciji s klimatskim promjenama vjerojatno utječu na ciklus nutrienta i hranidbe vrijednosti, vlažnost tla i, u konačnici, na rast i primarnu produktivnosti. Predloženo istraživanje će dati jedinstvenu mogućnost za analizu ne samo biogeokemijskim ciklus elemenata, na lokalnoj razini, nego i procjenu utjecaja onečišćenja na dijelove šumskog ekosusstava, te tijek od izvora do receptora. Da bi ostvarili ciljeve projekta uspostavit će se plohe za praćenje atmosferskih taloženje i razine ozonski na kojima će se vršti mjerenja mjeriti zajedno drugim varijablama, uključujući one koji se odnose na tlo i lišće te hranjiva, zdravstveni satus stabla, rast i stanje krošnje u kombinaciji s meteorološkim podacima. Mi ćemo dobiti potpuno nove, ali potrebne informacije koje nedostaju o atmosferskom taloženju, statusu hranjivih tvari, stvarnim opterećenjima, razini ozona i njegovih učinaka na šumama. Dodane vrijednosti ovog istraživanja će biti ispunjavanja praznina u znanju o naših mediteranskim šumskim ekosustavima i nadogradnju stečenog znanja s različitim statističkim metodama i budućih predviđanja kako bi se procijenilo stanje mediteranskih šumskih ekosustava. Rezultata ovog istraživanja i suradnje s talijanskim i francuski znanstvenim institucijama doprinijeti će široj osvrtu na utjecaje atmosferilija na mediteranske šumske ekosustave istočne obale Jadrana na regionalnoj i Europskoj razini.

Akronim
DepOMedFor

Šifra projekta
IP-2016-06-3337

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
591.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2020-02-29

Ustanova - uloga
Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko - Nositelj (591.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tamara Jakovljević (MBZ: 311200, CROSBI: 24488) - nema - Voditelj projekta [2017-03-01 - 2020-02-29]