Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice

Opis projekta
Današnji i budući zahtjevi za pšenicom u svijetu zahtijevaju korištenje niza novih pristupa u povećanju prinosa pšenice kako u svijetu tako i u regiji. Najizravnije i najočitije rješenje za ove izazove je kroz povećanje produktivnosti usvajanjem germplazme pšenice povećanog genetskog potencijala rodnosti i adaptabilnosti u različitim proizvodnim uvjetima. Prema tome, glavni ciljevi ovog projektnog prijedloga su: 1. fenotipizacija i karakterizacija elitne germplazme pšenice iz regije za najvažnija agronomska svojstva i svojstva kvalitete, svojstva vezanih uz NUE (nitrogen use efficiency), te tolerantnosti na najvažnije biotske stresove kao što je fuzarijska palež klasa u različitim proizvodnim uvjetima i režimu dušične gnojidbe, 2. genotipizirati odabranu germplazmu pšenice na poznate funkcionalne markere, 3. ponuditi ideotip pšenice kako bi pomogli oplemenjivačima pšenice da odaberu roditelje i optimiziraju svojstva pšenice kroz selekcijski proces ciljajući područje jugoistočne Europe, 4. razviti strategiju prema modelu temeljenom na analizi interakciji genotip*okolina (GEI) koja će povećati učinkovitost programa oplemenjivanja pšenice, i 5. identificirati superiorne genotipove pšenice koji će se koristiti u razvoju mapirajućih i oplemenjivačkih populacija za buduća istraživanja i oplemenjivački rad kako bi se osigurala buduća dobit od oplemenjivanja i gospodarska korist za proizvođače pšenice u Hrvatskoj. Nadamo se da će ovaj inovativni i integracijski pristup u istraživanju pšenici rezultirati objavom radova visoke kvalitete, novom nacionalnom istraživačkom platformom za pšenicu i da će povećati konkurentnost i sudjelovanje u od EU financiranim istraživačkim projektima.

Akronim
GI OPTI WHEAT

Šifra projekta
IP-2016-06-2178

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
942.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2017 - 28-02-2021

Ustanova - uloga
Poljoprivredni institut Osijek - Nositelj (942.000,00 HRK) [01-03-2017 - 28-02-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Dario Novoselović (MBZ: 198875, CROSBI: 15113) - nema - Voditelj projekta [01-03-2017 - 28-02-2021]