Ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz mediteranskog bilja sa “zelenim otapalima” primjenom visokonaponskog pražnjenja

Opis projekta
Prehrambena industrija intenzivno razvija ne-toplinske tehnike obrade hrane kao što su netoplinske plazme, pulsirajuće električno polje, visoki hidrostatski tlak te ultrazvuk visokog intenziteta. Nove netoplinske tehnike omogućavaju provedbu ekstrakcije bioaktivnih tvari bez primjene organskih otapala pri čemu se kao otapalo može koristiti voda ili neka tzv. “zelena otapala” npr. voda, D-limonen, dimetilkarbonat (DMC), etanol, etil-acetat i dr. Jedna od takvih obećavajućih tehnika je i visokonaponsko električno pražnjenje-plazma. Projektom će se nastojati ostvariti sljedeći ciljevi: C1 Razviti uređaj za generiranje plazme koji se sastoji od generatora plazme i reaktora s različitim konfiguracijama elektroda pri čemu će se koristiti inovativan pristup generiranja visokog napona DC napajanja pomoću moderne solid state tehnologije. C2 Utvrditi će se učinkovitost ekstrakcije bioaktivnih komponenti i eteričnih ulja iz autohtonog mediteranskog bilja (list masline, ružmarin, kadulja, mravinac, timijan, majčina dušica) plazmom uz upotrebu vode i „zelenih„ otapala. C3 Optimizirati će se djelovanje inovativnog uređaja za generiranje plazme tijekom ekstrakcija kako bi dobili što veće iskorištenje postupka. C4 Utvrditi će se biološka aktivnost dobivenih ekstrakata putem analitičkih metoda, te ispitati mogućnost nastajanja eventualnih oksidativnih promjena tijekom postupaka ekstrakcija. C5 Dobiveni ekstrakti će se na odgovarajući način izolirati te stabilizirati primjenom postupaka liofilizacije i/ili inkapsulacije. Predloženo istraživanje doprinijeti će području istraživanja, na način da će biti konstruiran inovativni uređaj za produkciju plazme direktno u tekućinama kojim će se moći provesti brza i učinkovita ekstrakcija bioaktivnih komponenata i eteričnog ulja iz autohtonog mediteranskog bilja. Novom netoplinskom tehnikom ekstrakcije nastojat će se smanjiti vrijeme ekstrakcije, upotreba otapala, onečišćenje okoliša i ukupan energetski utrošak uz istovjetno iskorištenje.

Akronim
GREENVOLTEX

Šifra projekta
IP-2016-06-1913

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
996.250,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2021-02-28

Ustanova - uloga
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb - Nositelj (996.250,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anet Režek Jambrak (MBZ: 277772, CROSBI: 23813) - nema - Voditelj projekta [2017-03-01 - 2021-02-28]