Automatsko raspoznavanje akcija i aktivnosti u multimedijalnom sadržaju iz domene sporta

Opis projekta
Multimedijalni materijali poput digitalnih slika i videa postale su važan medij za pohranu i razmjenu informacija. U domeni sporta stvara se velik broj multimedijalnih materijala s različitih takmičenja, utakmica ili priprema te postoji jak interes za njihovom analizom kod sportaša i trenera, od amaterskih, preko profesionalnih do rekreativnih. U profesionalnom sportu takva analiza je danas neophodna ali još se uvijek vrši uglavnom ručnim označavanjem pojedinih akcija. Razvoj postupaka za automatsku detekciju akcija i tumačenje aktivnosti sportaša omogućio bi učinkovitiju analizu i širu dostupnost takvih rješenja svima koji se žele baviti sportom. Analiza pojedinih akcija kao što su npr. okret kod plivanja ili korak kod trčanja važna je za sportaše, trenere i fizioterapeute jer omogućuje praćenje točnosti izvođenja vježbi, unaprjeđenje njihove izvedbe te praćenje napretka. Za tumačenje više slijednih akcija i njihovo povezivanje u smislenu aktivnost potrebno je znanje iz domene sporta. Predlaže se istraživanje u kojem bi se razvili postupci za detekciju i označavanje akcija iz domene sporta u multimedijalnom sadržaju. Polazna točka za detekciju akcija bit će postupci temeljeni na strojnom učenju i značajkama koje opisuju prostorno-vremensku dimenziju multimedijalnog sadržaja. Za automatsko povezivanje i interpretaciju slijednih akcija u složenije aktivnosti razvit će se model temeljen na znanju o domeni sporta koja ima dobro definirana pravila, poznatu strukuru i kontekst te postoje jasne uloge sportaša i ostalih sudionika. Za modeliranje neizrazitog znanja o domeni i vremenskih odnosa definirat će se shema za predstavljanje znanja temeljena na teoriji vremenskih i neizrazitih Petrijevih mreža ili sličan formalizam. Zbog specifičnosti svakog sporta, u istraživanju će se razmatrati akcije iz odabranih sportova, no pri tome će se imati u vidu mogućnost primjene postupaka i na druge sportove.

Akronim
RAASS

Šifra projekta
IP-2016-06-8345

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
593.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-01-2017 - 11-03-2020

Ustanova - uloga
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku - Nositelj (593.000,00 HRK) [01-01-2017 - 11-03-2020]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Marina Ivašić Kos (MBZ: 229324, CROSBI: 17011) - Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku - Voditelj projekta [01-01-2017 - 11-03-2020]
Miran Pobar (MBZ: 308561, CROSBI: 24899) - Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku - Suradnik [01-01-2017 - 11-03-2020]
Kristina Host (MBZ: 376735, CROSBI: 183) - Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku - Suradnik [01-10-2019 - 11-03-2020]