Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju

Opis projekta
U posljednjem desetljeću Hrvatska je prošla dinamičan ekonomski i politički put koji je bio obilježen sa šest godina recesije i ulaskom u EU. Navedeno razdoblje karakterizirala je neusklađenost ekonomskih politika i nedostatak konzistentne fiskalne politike uzrokovane političkom nestabilnosti (3 koalicijske Vlade, 4 premijera, 5 ministra financija), ali i sustavne nespremnosti Vlada na provođenje suštinske fiskalne konsolidacije. Diskrecijske mjere u najvećoj su se mjeri svodile na povećanje porezne presije radi smanjivanja deficita, dok se na rashodnoj strani provodila tzv. politika nečinjenja što je rezultiralo izostankom strukturnih reformi. Takva politika rezultirala je eksplozijom javnog duga (s 36% na 85% BDP-a od 2008-15). U međuvremenu je snižen kreditni rejting na špekulativnu razinu te je aktiviran postupak prekomjernog deficita (EDP) i postupak prekomjernih makroekonomskih neravnoteža (MIP). U uvjetima slabog rasta (oko 2%) i fiskalne neodrživosti (kamate iznose oko 3,5% BDP-a), nositeljima ekonomske politike posao dodatno otežava činjenica da Hrvatska u svojoj europskoj perspektivi ima obavezu uvođenja Eura. Osnovi cilj predloženog projekta je analiza i evaluacija održivosti javnih financija u Hrvatskoj te projekcija dinamike javnog duga s ciljem postizanja potrebnih kriterija konvergencije i uvođenja Eura. Očekivani rezultati istraživanja dali bi cjelovitu sliku mogućnosti fiskalne i monetarne politike da u srednjem roku osvare preduvjete za ulazak Hrvatske u monetarnu uniju. Kao krajnji cilj trebalo bi se utvrditi optimalno razdoblje i tranzicijski trošak ulaska i uvođenje Eura, kao i sve ekonomske pretpostavke za ostvarivanje predloženog scenarija.

Akronim
PuFiSuMU

Šifra projekta
IP-2016-06-4609

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
189.515,00 HRK

Trajanje projekta
12-12-2016 - 11-12-2019

Ustanova - uloga
Ekonomski fakultet, Zagreb - Nositelj (189.515,00 HRK) [12-12-2016 - 11-12-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Hrvoje Šimović (MBZ: 257496, CROSBI: 21604) - nema - Voditelj projekta [12-12-2016 - 11-12-2019]