Relacijski rodni odnosi u Hrvatskoj: modernizacijske i razvojne perspektive

Opis projekta
Cilj projekta je istražiti rodne identitete muškaraca i žena u post-tranzicijskoj Hrvatskoj s motrišta novijih teorija modernizacije i teorija razvoja. Predložena tema istražit će se metodološki inovativnim pristupom, koji se temelji na mješovitim metodama i razmatra identitete muškaraca i žena u relacijskom kontekstu. Stavovi, vrijednosti i prakse muškaraca i žena u Hrvatskoj istražit će se anketnim ispitivanjem na nacionalno reprezentativnom uzorku te pomoću 100 polu-strukturiranih intervjua provođenih u kućanstvu i konceptualiziranih kao fokusirane (mikro-) etnografije. Prikupljeni kvantitativni podaci podvrgnut će se faktorskoj i klasterskoj analizi, kao i višestrukoj korespondencijskoj analizi (MCA) i geometrijskoj analizi podataka (GDA). Prikupljeni kvalitativni podaci poslužit će kao osnova za interpretaciju društvene konstrukcije roda unutar specifičnog okruženja (kućanstva) i u širem institucionalnom okruženju povezanom sa svakodnevnim praksama muškaraca i žena. Projekt se temelji na pretpostavci da se modernizacijske i razvojne sposobnosti pojedinog društva mogu procijeniti analizom rodnih odnosa. U svjetlu postavki novijih teorija modernizacije, rodne uloge i rodni odnosi mogu se vidjeti ne samo kao indikatori klasične dihotomije tradicije i modernosti, nego također i individualizacije, refleksivnosti i „samo-poduzetništva“, povezivanih s kontekstom „društva rizika“ u „drugoj moderni“. U tom smislu, njihova analiza omogućuje bogatije i preciznije razumijevanje razvojnih sposobnosti hrvatskog društva od pristupa zasnovanih na „ljudskom kapitalu“, pogotovo s obzirom na to da će istraživanje obuhvatiti i teme povezane s društvenom stratifikacijom i regionalnom diferencijacijom. Ishodi projekta bit će relevantni u kontekstu javnih politika i očekuje se da značajno pridonesu socio-ekonomskom razvoju hrvatskog društva.

Akronim
GENMOD

Šifra projekta
IP-2016-06-6010

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
599.240,00 HRK

Trajanje projekta
2017-04-01 - 2020-03-31

Ustanova - uloga
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb - Nositelj (599.240,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Inga Tomić-Koludrović (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [2017-04-01 - 2020-03-31]