Metodološki okvir za učinkovito upravljanje energijom s pomoću inteligentne podatkovne analitike

Opis projekta
Iako u Hrvatskoj i u drugim zemljama EU postoje strategije i nacionalni planovi energetske učinkovitosti kojima se određuju i prate ciljevi smanjenja potrošnje energije, podaci se nedovoljno znanstveno analiziraju u svrhu učinkovitijeg upravljanja energijom, a posebice nedostaje uporaba metoda strojnog učenja. Upravo je svrha projekta provesti inteligentnu analizu podataka o energetskoj učinkovitosti zgrada u javnom sektoru, ponuditi metode i modele koji bi omogućili bolje planiranje nacionalne energetske politike te upravljanje troškovima. Ciljevi projekta su: (1) identificirati karakteristične skupine (klastere) javnih zgrada za koje se prate energetske karakteristike, mjere za poboljšanje tih karakteristika i potrošnja energije, (2) uporabom podatkovne analitike razviti metodološki okvir za predviđanja i analizu utjecaja pojedinih varijabli na uštede u potrošnji energije, emisiji CO2 i troškovima, (3) naprednim analitičkim metodama procijeniti financijsku isplativost i dugoročne financijske učinke mjera za povećanje energetske učinkovitosti i (4) simulacijskim modeliranjem predložiti prilagodbe modela lanca opskrbe prirodnog plina kao jednog od važnijih energenata u javnom sektoru. Za dobivanje modela testirat će se metode strojnog učenja, kao što su klaster analize, neuronske mreže, stabla odlučivanja, metoda potpornih vektora i druge, zatim financijske metode, mapiranje lanca opskrbe i simulacijsko modeliranje. Statističkim testovima izabrat će se metode koje generiraju preciznije modele i predložiti njihova integracija u nov metodološki okvir kao znanstveni doprinos projekta. Osim toga, otkrit će se utjecaj pojedinih ulaznih varijabli na potrošnju energije i trošak te stvoriti jedinstvena baza podataka energetske učinkovitosti koja će služiti i za buduće analize. Osim istraživača, korisnici ovog projekta mogu biti državne institucije davatelji subvencija, donositelji i provoditelji energetske politike, korisnici zgrada i pružatelji energetskih usluga.

Akronim
MERIDA

Šifra projekta
IP-2016-06-8350

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
551.654,00 HRK

Trajanje projekta
01-01-2017 - 31-12-2020

Ustanova - uloga
Ekonomski fakultet, Osijek - Nositelj (551.654,00 HRK) [01-01-2017 - 31-12-2020]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Marijana Zekić-Sušac (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [01-01-2017 - 31-12-2020]