Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski i mađarski jezik u usporedbi

Opis projekta
Koherencija je prema brojnim primijenjenim lingvistima ključna komponenta diskursne kompetencije, uz koju se, međutim, veže niz otvorenih problema za čije je rješavanje potrebno sustavno empirijsko istraživanje. Istraživanje u okviru projektnoga prijedloga bavi se opisom i usporedbom obilježja i načina postizanja koherencije u tekstovima korisnika hrvatskoga, njemačkoga, engleskoga, francuskoga i mađarskoga kao inoga jezika u usporedbi s obilježjima i načinom postizanja koherencije u tekstovima na njihovom materinskom jeziku. U skladu s tim, u istraživanju će se analizirati obilježja koherentnosti teksta korisnika inoga jezika, kao i čimbenici koji utječu na (ne)koherentnost teksta u inome jeziku. Također, analizirat će se povezanost uporabe kohezivnih sredstava i razine koherentnosti teksta u inome jeziku. Nadalje, ispitat će se postojanje razlika u obilježjima i načinima postizanja koherentnosti teksta s obzirom na osobna obilježja korisnika inoga jezika (spol, obrazovni profil, razina jezičnoga znanja, formalni i neformalni kontekst ovladavanja inim jezikom) i vanjske čimbenike (način na koji nastavnik konceptualizira koherenciju). Konačno, ispitat će se strategije koje korisnici inoga jezika upotrebljavaju u svrhu postizanja koherentnosti teksta. Ispitanike u istraživanju činit će 290 studenata iz četiriju država (iz Hrvatske, Mađarske, Njemačke i Velike Britanije) te 40 edukatora koji su učitelji spomenutih jezika ili djeluju kao procjenjivači ispita pisanja na navedenim jezicima. U svrhu prikupljanja podataka koristit će se metoda testiranja, metoda anketiranja, metoda intervjuiranja te metoda glasnog navođenja misli. Prikupljeni podatci analizirat će se primjenom metode analize koherencije teksta, korpusnolingvističke metode i statističke metode. Predloženo je istraživanje interdisciplinarnoga karaktera. Uz tekstnu i primijenjenu lingvistiku polazi od teorijskih i empirijskih spoznaja psiholingvistike, pragmatike, diskursne i korpusne analize.

Akronim
KohPiTekst

Šifra projekta
IP-2016-06-5736

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
293.673,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2017 - 29-02-2020

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Osijek - Nositelj (293.673,00 HRK) [01-03-2017 - 29-02-2020]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Vesna Bagarić Medve (MBZ: 245640, CROSBI: 18134) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Sanja Cimer Karaica (MBZ: 301471, CROSBI: 1359) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Ana Mikić Čolić (MBZ: 290785, CROSBI: 31685) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Draženka Molnar (MBZ: 275395, CROSBI: 23132) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Višnja Pavičić Takač (MBZ: 208841, CROSBI: 97) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Leonard Pon (MBZ: 281726, CROSBI: 23340) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Ninočka Truck-Biljan (MBZ: 348510, CROSBI: 32808) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Manuela Karlak (MBZ: 299596, CROSBI: 24244) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Ivana Trtanj (MBZ: 303993, CROSBI: 24248) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Antonia Ordulj (MBZ: 356860, CROSBI: 33667) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Vedrana Berlengi (MBZ: 298090, CROSBI: 10304) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Lidija Cvikić (MBZ: 254460, CROSBI: 21019) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Vlatka Ivić (MBZ: , CROSBI: ) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]
Ivana Šarić Šokčević (MBZ: 357903, CROSBI: 33763) - Filozofski fakultet, Osijek - Voditelj projekta [01-03-2017 - 29-02-2020]