Hrvatska znanstvena i filozofska baština: transferi i aproprijacije znanja od srednjeg vijeka do dvadesetog stoljeća u europskom kontekstu

Opis projekta
Cilj istraživanja je kritički analizirati nove i neobjavljene izvore te ponuditi novi pogled na neke od najbitnijih i najutjecajnijih primjera transfera i aproprijacija znanstvenog znanja na hrvatskom prostoru od srednjega vijeka u širem međunarodnom i transnacionalnom kontekstu. Projekt istražuje aktivan proces aproprijacije od strane hrvatskih znanstvenika, njihov doprinos u različitim specifičnim lokalnim kontekstima, kao i na njihov doprinos globalnim znanstvenim procesima već prepoznatim u povijesti, filozofiji i sociologiji znanosti. Predloženi projekt istražuje specifične modalitete povijesnih transfera i aproprijacija znanstvenog znanja u kontekstu polu-perifernog položaja hrvatskih povijesnih teritorija, koji se očitovao u specifičnom položaju hrvatskih zemalja između mletačkih, osmanskih i habsburških imperijalnih sustava, kao i u liminalnom položaju tijekom Hladnog rata.

Akronim
HZIFBTIAZOSVDDSUEK

Šifra projekta
IP-2016-06-6762

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
583.931,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-20 - 2021-03-19

Ustanova - uloga
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Nositelj (583.931,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Željko Dugac (MBZ: 229710, CROSBI: 17001) - nema - Voditelj projekta [2017-03-20 - 2021-03-19]