Politika vremena u post-jugoslavenskoj prozi: Zamišljanje temporalnosti književnih kultura transnacionalnosti

Opis projekta
Predloženi će se projekt fokusirati na konstrukciju fikcionalnog i povijesnog vremena u post-jugoslavenskoj prozi. Formiranje temporalnosti povezat će se s literarnim, estetskim, kulturalnim i geopolitičkim konstrukcijama Balkana i post-jugoslavenskoga stanja. Umjesto naziva ‘hrvatska’, ‘bosanska’ ili ‘srpska’ književnost koristit će se naziv ‘post-jugoslavenska’ književnost. Pod nazivom ‘post-jugoslavenski’ podrazumijevat će se iskustvo fragmentacije ranije prihvaćenoga zajedničkog društvenog, kulturalnog i etničkog prostora, neprevodivost kulturalnog, socijalnog i političkog iskustva novonastalih nacionalnih država te iskustvo egzila pisaca koji su, privremeno ili trajno, napustili svoje domovine. Predlaganjem termina ‘post-jugoslavenski’ kao zamjene za nacionalne etikete ukazuje se na vremensko iskustvo transnacionalnosti post-jugoslavenske literature. Politika vremena implicitno prisutna u post-jugoslavenskoj prozi bit će polazišna točka istraživanja. Dosadašnja su se istraživanja fokusirala na tematiku egzila, melankolije, prostora, identiteta (rodnoga, etničkoga, klasnoga) i proizvodne kulture u djelima post-jugoslavenskih pisaca. U većini istraživanja problemi vremena i moderniteta te njihove relacije spram transnacionalne imaginacije u post-jugoslavenskoj prozi bili su tek podrazumijevani, no nikad i eksplicitno istraženi kao važna teorijska tema. Cilj predloženoga projekta je eksplicirati politiku vremena i ulogu vremena u konstituiranju transnacionalnosti u djelima post-jugoslavenskih pisaca. Temporalna konstrukcija transnacionalnoga subjekta i zajednice središnja je tema predloženoga projekta i polazišna točka promišljanja prethodnih istraživanja.

Akronim
POLITI

Šifra projekta
IP-2016-06-9548

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
292.500,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-06 - 2019-03-05

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Rijeka - Nositelj (292.500,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Aleksandar Mijatović (MBZ: 273536, CROSBI: 23091) - nema - Voditelj projekta [2017-03-06 - 2019-03-05]
Danijela Marot Kiš (MBZ: 292811, CROSBI: 26433) - nema - Suradnik [2017-03-06 - 2019-03-05]
Dejan Durić (MBZ: 313722, CROSBI: 25011) - nema - Suradnik [2017-03-06 - 2019-03-05]
Saša Stanić (MBZ: 353603, CROSBI: 33289) - nema - Suradnik [2017-03-06 - 2019-03-05]
Miranda Levanat-Peričić (MBZ: 257070, CROSBI: 21185) - nema - Suradnik [2017-03-06 - 2019-03-05]
Marina Biti (MBZ: 124145, CROSBI: 22246) - nema - Suradnik [2017-03-06 - 2019-03-05]
Eva Simčić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Suradnik [2017-03-06 - 2019-03-05]