Relevantnost hermeneutičkog prosuđivanja

Opis projekta
Primarna intencija ovog planiranoga istraživanja jest pokazati da je hermeneutička prosudba integralni dio teorije razumijevanja i interpretacije. Tradicionalno, strogo metodološko razlikovanje između prirodnih i humanističkih znanosti posve je neodrživo (W. Dilthey, M. Heidegger, Charles Percy Snow, Hans-Georg Gadamer). Razumijevanje nije samo obilježje humanističkih znanosti, nego je također krucijalni segment prirodnih i tehničkih znanosti. Svrha prijavljenoga istraživačkoga projektnoga prijedloga jest razmotriti hermeneutičku metodologiju u kontekstu suvremenih promjena paradigma i pragmatičnoga zaokreta s posebnim osvrtom na filozofiju. Primarno ćemo se usredotočiti na relevantnost prosuđivanja u procesu razumijevanja i na hermeneutičku interpretaciju te pokazati da postupak razumijevanja ne podrazumijeva samo rekonstrukciju stvaralaštva duha, nego također njegovu prosudbu, vrjednovanje i sustavnu analizu. Uspješno kultiviranje sposobnosti prosuđivanja podrazumijeva stručnu kompetentnost i sposobnost refleksivne analize svega onoga što predstavlja stvaralaštvo ljudskoga duha, kulturnu baštinu. Na primjeru analize filozofskih djela kao što su Kantova Kritika moći suđenja, Wittgensteinovi kasni spisi, te suvremene recepcije Hegelove praktične filozofije (Pippin, Brandom, McDowell, Honneth) razmotrit ćemo u kojoj je mjeri kultiviranje duha preduvjet za uspješnu interpretaciju i prosudbu stvaralačkoga djela, kao i za kritičko suočavanje s postojećim formama kulturnoga i društvenoga životnoga svijeta te svega onoga što predstavlja interpretandum. U tom kontekstu kultiviranja ljudskoga uma i prosudbe razmotrit ćemo zahtjevnu ulogu i zadaću obrazovanja.

Akronim
RHJ

Šifra projekta
IP-2016-06-5672

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
260.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2021-02-28

Ustanova - uloga
Sveučilište u Zadru - Nositelj (260.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Jure Zovko (MBZ: 176590, CROSBI: 30096) - nema - Voditelj projekta [2017-03-01 - 2021-02-28]