Antun Jančić i fortifikacijska arhitektura Mletačke Republike

Opis projekta
U središtu projekta stoji djelo Antuna Jančića, po svemu sudeći važnoga vojnog arhitekta Mletačke Republike. Prvi je cilj projekta utvrditi glavne biografske činjenice, lokacije i opseg njegovih aktivnosti te procijeniti njegovo djelo. Hipoteza je projekta da je Jančić bio najvažniji graditelj utvrda s hrvatske strane Jadrana. Metodološki, tumačit će ga se u kontekstu ostalih mletačkih graditelja te institucija i procedura pri gradnji utvrda. Živio je u kasno doba Mletačke Republike te će ovaj projekt preko teme Jančića svjesno afirmirati pojam „kasnih mletačkih utvrda“. Rezultati projekta bit će izlaganja na konferencijama, znanstveni radovi te međunarodni skup u Hrvatskoj o kasnim mletačkim utvrdama. Ne manje važna bit će usporedna popularizacija teme.

Akronim
JANCIC

Šifra projekta
IP-2016-06-5776

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
181.400,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2020-02-29

Ustanova - uloga
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb - Nositelj (181.400,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Andrej Žmegač (MBZ: 179635, CROSBI: 30311) - nema - Voditelj projekta [2017-03-01 - 2020-02-29]