Fizika mnogočestičnih sustava - iskorištavanje svijeta kompleksnosti

Opis projekta
Kompleksni sustavi karakterizirani su izranjajućim pojavama koje se u hijerarhiji skala pojavljuju vrlo daleko od onih skala koje karakteriziraju međuodnose između pojedinačnih sastavnica tih sustava. Zato takve pojave, vrlo različitih uzroka, konstantno privlače pažnju znanstvene zajednice. Bez obzira na inherentnu raznolikost, različite teme vezane za fiziku kompleksnih sustava dijele neke zajedničke koncepte i principe. Razumijevanje takvog fizikalnog bogatstva zahtijeva razvoj integrativnog teorijskog pristupa, sposobnog tretirati probleme istovremeno preko različitih polja istraživanja. Osnovna ideja ovoga projekta je ostvarivanje široke strategije istraživanja, birajući probleme koji su izrazito aktualni unutar međunarodnih istraživanja, uz istovremeno održavanje bliske veze s eksperimentalnim rezultatima. Projekt se bavi izranjajućim pojavama u mnogočestičnim sustavima karakteriziranim jakim međudjelovanjem, neredom i/ili izvanravnotežnim stanjem. Predmeti predloženog istraživanja kreću se od specifičnih materijala od posebnog interesa u polju kondenzirane materije, do bioloških sustava, čije se funkcije u prirodnom okruženju u pravilu ostvaruju u izvanravnotežnim stanjima. Projekt je organiziran u tri radna paketa (WP), pri čemu se svaki od njih usredotočuje na jednu od klasa mnogočestičnih sustava u kojima se opažaju izranjajuće pojave. To su sustavi s jakim međudjelovanja, sustavi s neredom i sustavi izvan ravnoteže. Svaki WP je organiziran je u različite zadaće, koje iako su specifične za određeni WP dijele ujedno i značajan stupanj komplementarnosti, osiguravajući koherentnost i međupovezanost između WP-ova. Osim specifičnih znanstvenih doprinosa, namjera projekta je omogućiti i značajnu konsolidaciju teorijskih istraživanja na Institutu za fiziku, uključujući poboljšano okruženje za mlade istraživače. Podrška HrZZ-a projektu je stoga od ključne važnosti za održanje međunarodne kompetitivnosti članova tima, kao i za otvaranje novih perspektiva.

Akronim
COMPLEX_ORBIS

Šifra projekta
IP-2016-06-7258

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
951.806,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2021-02-28

Ustanova - uloga
Institut za fiziku, Zagreb - Nositelj (951.806,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Osor-Slaven Barišić (MBZ: 226036, CROSBI: 16742) - Institut za fiziku, Zagreb - Voditelj projekta [2017-03-01 - 2021-02-28]
Zvonko Glumac (MBZ: 122211, CROSBI: 11916) - nema - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]