Biljke kao izvor bioaktivnih sumporovih spojeva te njihova sposobnost hiperakumulacije metala

Opis projekta
Gotovo četvrtina svih farmaceutskih proizvoda u svijetu se dobiva iz biljaka. Biljni metaboliti sa sumporom uključuju raznolike kemijske strukture koji upravo zbog prisutnosti sumpora pokazuju određene fizikalno-kemijske značajke i međudjelovanja s različitim molekulskim i biološkim metama. Botanički red Brassicales, u koji ubrajamo brojne svakodnevno korištene vrste povrća (kupus, brokula, kapare itd.), je izrazito kemokarakteriziran prisutnošću tiosaharidnih sekundarnih metabolita-glukozinolata (GLa). GLi su spojevi koji se neprekidno istražuju, otkrivaju se i nove strukture pa danas ta grupa fitokemikalija broji oko 130 spojeva. Projekt će se usredotočiti na slabo ili prethodno neistražene samonikle vrste (endemske i dr.) iz reda Brassicales. GLi, koji su povezani s atipičnom endogenom glukohidrolazom-mirozinazom (E.C.3.2.1.147), djeluju kao bioprekursori biološki aktivnim izotiocijanatima te im je, u posljednjih 20 godina, posvećena posebna pozornost zbog korisnih učinaka na zdravlje. Specifični ciljevi ovog projekta uključuju njihovu izolaciju i biološka ispitivanja. Korisni biološki učinci biljaka koje sadrže sumporove derivate očituju se njihovom svakodnevnom upotrebom u prehrani. Kako bi spoj pokazao aktivnost in vivo, mora biti stabilan i biodostupan te će se isti istražiti u uvjetima simuliranog dvofaznog probavnog procesa korištenjem ljudskih probavnih enzima (želučani i crijevni). Istraživanje novih GLa i drugih biljaka koje sadrže biološki aktivne sumporove spojeve može potaknuti razvoj novih hortikulturalnih usjeva. Do danas je poznat veliki broj biljnih vrsta iz porodice Brassicaceae koje posjeduju sposobnost hiperakumulacije metala. Mnogi metali, ne samo da se hiperakumuliraju, već spadaju u esencijalne nutrijente pa se obogaćivanje hrane mikronutrijentima i fitoremedijacija mogu promatrati kao dvije strane istog novčića. Određivanje sposobnosti akumuliranja metala predstavlja jedan od bitnih aspekata uporabe ovih biljaka.

Akronim
BioSMe

Šifra projekta
IP-2016-06-1316

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
891.500,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2021-08-31

Ustanova - uloga
Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Nositelj (891.500,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivica Blažević (MBZ: 267194, CROSBI: 21774) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Voditelj projekta [2017-03-01 - 2021-08-31]
Tea Bilušić (MBZ: 238765, CROSBI: 21656) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2017-03-01 - 2021-08-31]
Sandra Svilović (MBZ: 237630, CROSBI: 27456) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2017-03-01 - 2021-08-31]
Ivana Generalić Mekinić (MBZ: 298955, CROSBI: 24038) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2017-03-01 - 2021-08-31]
Maša Buljac (MBZ: 325126, CROSBI: 30426) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2017-03-01 - 2021-08-31]
Lea Kukoč-Modun (MBZ: 250621, CROSBI: 21912) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2017-03-01 - 2021-08-31]
Mario Nikola Mužek (MBZ: 308280, CROSBI: 24663) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2017-03-01 - 2021-08-31]
Maja Biočić (MBZ: 347261, CROSBI: 32692) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2017-03-01 - 2021-08-31]
Azra Đulović (MBZ: 355945, CROSBI: 33576) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2017-03-01 - 2021-08-31]
Mirko Ruščić (MBZ: 270013, CROSBI: 25339) - nema - Suradnik [2017-03-01 - 2021-08-31]
Ivana Vrca (MBZ: 370571, CROSBI: 35089) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2017-03-01 - 2021-08-31]
Ivica Ljubenkov (MBZ: 185946, CROSBI: 14493) - nema - Suradnik [2017-03-01 - 2021-08-31]
Franko Burčul (MBZ: 308276, CROSBI: 24343) - Kemijsko-tehnološki fakultet, Split - Suradnik [2017-03-01 - 2021-08-31]