Sto dvadeset i pet milijuna piksela za otkriće vezanja Higgsovog bozona na fermione i novih čestica na Velikom hadronskom sudarivaču

Opis projekta
Ulaskom u drugu fazu rada Velikog hadronskog sudarivača čestica (LHC) na CERN-u započelo je još jedno uzbudljivo razdoblje u istraživanju temeljnih gradivnih elemenata tvari. Opažanjem čestice sa svojstvima Higgsovog bozona na LHC-u čini se da je potvrđeno jedno od središnjih predviđanja Standardnog modela (SM) fizike čestica. Međutim, sva svojstva otkrivene čestice tek se trebaju precizno odrediti kako bi se potvrdilo da je ona uistinu Higgsov bozon predviđen Standardnim modelom. Cilj projekta je proučavanje vezanja Higgsovog bozona s fermionima, koja su u SM-u odgovorna za mase kvarkova i leptona. Ova vezanja dopuštaju raspade Higgsovog bozona u fermione. Međutim, takvi raspadi još nisu opaženi. Cilj projekta je opažanje raspada Higgsovog bozona u par b kvarkova te precizno mjerenje učestalosti ovog raspada koristeći sve podatke koji će se prikupiti detektorom CMS u drugoj fazi rada LHC-a. Neopažanje ovog raspada ili odstupanje učestalosti raspada od vrijednosti predviđenih SM-om ukazalo bi na postojanje fizike izvan SM-a što bi bilo od iznimne važnosti. Cilj projekta su i izravne potrage za novim česticama proučavanjem konačnih stanja s b kvarkovima. Projekt također namjerava pridonijeti poboljšanju performansi detektora CMS boljom identifikacijom hadronskih mlazova koji nastaju hadronizacijom b kvarkova (b mlazovi). Unapređenju identifikacije b mlazova (B označavanje) ponajviše će doprinijeti instalacija nadograđenog silicijskog piksel detektora početkom 2017. Jedan od ciljeva projekta je optimizacija performansi identifikacije b mlazova koristeći svojstva nadograđenog detektora, s posebnim naglaskom na označavanje topologija u kojima su se dva vrlo energijska b mlaza spojila u jedan mlaz. To će ovisiti o dobroj integraciji nadograđenog piksel detektora u CMS mjerenja, te projekt također uključuje niz ciljeva vezanih uz poboljšanje performansi piksel detektora i rekonstrukcije događaja.

Akronim
HIGGS125

Šifra projekta
IP-2016-06-3321

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
979.300,00 HRK

Trajanje projekta
2017-06-12 - 2021-06-11

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (979.300,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Vuko Brigljević (MBZ: 259320, CROSBI: 21366) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2017-06-12 - 2021-06-11]
Saša Mićanović (MBZ: 296174, CROSBI: 23756) - nema - Suradnik [2017-06-12 - 2021-06-11]
Benjamin Mesić (MBZ: 360162, CROSBI: 33977) - nema - Suradnik [2017-06-12 - 2021-06-11]
Tatjana Šuša (MBZ: 232856, CROSBI: 28163) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2017-06-12 - 2021-06-11]
Dinko Ferenček (MBZ: 350644, CROSBI: 32989) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2017-06-12 - 2021-06-11]
Krešo Kadija (MBZ: 93132, CROSBI: 20704) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2017-06-12 - 2021-06-11]