Struktura, funkcija i evolucija proteina Nme6/Nm23-H6

Opis projekta
Nukleozid difosfatske kinaze (Nme/Nm23/NDPK) čine obitelj evolucijski očuvanih enzima, ključnih za odvijanje mnogo važnih bioloških procesa no njihova biokemijska funkcija nije još sasvim razjašnjena. Obitelj se sastoji od 10 članova podijeljenih u dvije skupine. Članovi Grupe I dosad su se intenzivno istraživali, posebice Nme1 u kontekstu formiranja metastaza te Nme2 koji je uključen u bolesti srca. Članovi Grupe I u ljudi pokazuju visok stupanj homologije unutar grupe kao i u usporedbi s ortolozima kod ostalih Metazoa. Posjeduju aktivnost NDPK ukoliko zauzmu oblik heksamera. Članovi Grupe II imaju znatno manji stupanj međusobne homologije te nemaju aktivnost NDPK, osim potencijalno protein Nme6, dok im multimerna struktura nije još utvrđena. Članovi Grupe II pojavili su se ranije tijekom evolucije, posebice Nme5, Nme6 i Nme7. O članovima Grupe II vrlo se malo zna, ali naši rezultati na genu/proteinu Nme6 kod spužve,Nme6Sd, upućuju na činjenicu da spužvin protein ima drugačije stanične funkcije nego njegov ljudski ortolog. Spužve smatramo živim fosilima i općenito se prihvaća teorija da se njihov genom i proteom nije znatno mijenjao posljednjih 500 milijuna godina te je sačuvao karakteristike genoma i proteoma pretka svih Metazoa. Predloženi projekt nastavlja se na naša prijašnja istraživanja na proteinima obitelji Nme kod ljudi i spužve, a usmjerit će se na rješavanje strukture te biokemijske i biološke funkcije ljudskog Nme6 i njegove promjene tijekom evolucije. U tu svrhu upotrijebit ćemo niz biokemijskih metoda koje ćemo poduprijeti metodama molekularne biologije i napredne konfokalne mikroskopije. Uvjereni smo da će naše istraživanje na Nme6 uvelike doprinijeti općem poznavanju obitelji gena/proteina te dati uvid u uloge njenih članova u glavnim bolestima današnjice.

Akronim
Nemo6

Šifra projekta
IP-2016-06-4021

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
990.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2017 - 28-02-2021

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (990.000,00 HRK) [01-03-2017 - 28-02-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Maja Herak-Bosnar (MBZ: 202030, CROSBI: 15287) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2017 - 28-02-2021]