DNA barkodiranje bioraznolikosti hrvatske faune

Opis projekta
Metoda DNA barkodiranja predložena je 2003. godine kao univerzalni sistem za determinaciju biološkog materijala u smislu identifikacije vrste, a također i kao metoda za otkrivanje novih, još neopisanih vrsta koje se ne mogu međusobno razlikovati na temelju morfoloških obilježja (tzv. kriptičnih vrsta). Temelji se na određivanju slijeda nukleotida standardiziranog fragmenta mitohondrijskog gena za podjedinicu I citokrom oksidaze (COI) duljine oko 650 pb. Geografskim smještajem na zapadnom Balkanu i Mediteranu, teritorij Hrvatske predstavlja jednu od europskih „žarišnih točaka biološke raznolikosti“ (biodiversity hotspot). Visoki stupanj bioraznolikosti Hrvatske posljedica je raznolikog sastava staništa, klimatskih i hidroloških značajki kao i kompleksne geološke povijesti regije. Glavni cilj ovog istraživačkog projekta je upotrebom metode DNA barkodiranja steći uvid u opseg i geografsko rasprostranjenje ukupne genetske bioraznolikosti ciljanih skupina faune Hrvatske, te prepoznati vrste koje je neophodno dodatno detaljno istražiti s taksonomskog, filogenetskog i filogeografskog aspekta. U okviru ovog projekta prioritet će biti dan taksonomskim skupinama za koje postoje taksonomski stručnjaci među projektnim suradnicima s već djelomično prikupljenim materijalom, a s druge strane skupine koje su taksonomski potencijalno vrlo zanimljive i za koje je DNA barkodiranje već započeto u okviru ostalih Europskih inicijativa za barkodiranje. Podaci o DNA barkodovima prikupljeni ovim istraživanjem omogućiti će točniju identifikaciju velikog broja vrsta te ukazati na potrebu dodatnih istraživanja pojedinih skupina. Ukazati će vjerojatno i na nove, nepoznate kriptičke, možda i endemske vrste u Hrvatskoj, što bi imalo veliki značaj za razvitak strategija i planova za zaštitu bioraznolikosti u Hrvatskoj. Osim toga rezultati će imati moguću primjenu i u biomonitoringu kao i u epidemiološkim studijama (npr. kontrola štetnika, identifikacija i praćenje prijenosnika bolesti).

Akronim
CroBarFauna

Šifra projekta
IP-2016-06-9988

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
984.300,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2017 - 28-02-2021

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (984.300,00 HRK) [01-03-2017 - 28-02-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Mladen Kučinić (MBZ: 176213, CROSBI: 14024) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2017 - 28-02-2021]
Jasna Lajtner (MBZ: 165191, CROSBI: 13528) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 28-02-2021]
Lucija Šerić Jelaska (MBZ: 241070, CROSBI: 27620) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 28-02-2021]