Istraživanje uloge proteinske modifikacije ADP-ribozilacije kod bakterija

Opis projekta
Post-translacijske modifikacije događaju se nakon biosinteze proteina, mijenjaju svojstva proteina te proširuju njihov funkcionalni repertoar i regulaciju. ADP-ribozilacija proteina je reverzibilna post-translacijska modifikacija u kojoj se adenozin difosfat (ADP)-ribozni dio iz nikotinamid-adenin-dinukleotida (NAD) prenosi na ciljni protein. To je evolucijski očuvan proces koji kontrolira važne stanične procese kod eukariota. ADP-ribozilacija je otkrivena i kod nekoliko vrsta bakterija, ali su njezina regulacija i fiziološka važnost kod bakterija vrlo slabo istražene. Trenutno dostupni podaci ukazuju na to da ADP-ribozilacija sudjeluje u regulaciji proizvodnje antibiotika u modelnoj bakteriji iz roda Streptomyces, S. coelicolor. Streptomiceti su uobičajene bakterije tla poznate kao glavni proizvođači velikog broja različitih prirodnih bioaktivnih spojeva, posebno antibiotika. U okviru ovog projekta ćemo identificirati i opisati proteine odgovorne za stavljanje i skidanje proteinske modifikacije ADP-ribozilacije kod bakterije S. coelicolor i razjasniti stanične i metaboličke putove koje ova modifikacija kontrolira. Razumijevanje procesa ADP-ribozilacije kod streptomiceta trebalo bi nam omogućiti bolju manipulaciju i kontrolu metabolizma kod ovih iznimno važnih industrijskih mikroorganizama. Zbog očuvanosti proteina uključenih u proces ADP-ribozilacije, nove spoznaje do kojih dođemo kroz ovaj projekt trebale bi biti primjenjive i na druge bakterijske vrste, a u nekim aspektima potencijalno i na ljude.

Akronim
ADPRIBAC

Šifra projekta
IP-2016-06-4242

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.000.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2021-02-28

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (1.000.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Andreja Mikoč (MBZ: 199742, CROSBI: 15171) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2017-03-01 - 2021-02-28]