Zaštitni mehanizmi i učinci flavonoida ugrađenih u nanonosače u modelnim membranama i neuronima

Opis projekta
Flavonoidi, polifenolne biomolekule s antioksidativnom aktivnošću prepoznate su kao potencijalno novi terapeutici neurodegenerativnih bolesti. Osim što mehanizam antioksidativnog učinka flavonoida do danas nije u potpunosti razjašnjen, mogućnosti njihove terapeutske primjene smanjuje i slaba topljivost u vodi te kemijska nestabilnost pri fiziološkim uvjetima, koja se javlja prilikom primjene farmaceutskih proizvoda. Moguće rješenje je ugradnja flavonoida u nanočestice (NČ) kao nosače. Cilj predloženog projekta je riješiti problem slabe topljivosti u vodi i kemijske nestabilnosti dostavom flavonoida ugrađenih u NČ do modelnih membrana i neurona, čime bi se trebali poboljšati njihovi zaštitni učinci. Kako bi potvrdili primjenjivost ovog pristupa, u sklopu predloženog projekta istražit će se i interakcije između NČ i stanica, posebice membrana i NČ, jer su one od iznimne važnosti za unos u stanice i nanotoksičnost. Kao nano-nosači flavonoida koristit će se dvije vrste biorazgradivih mezoporoznih NČ, silike i getita. Mezoporozne magnetske Fe3O4 NČ su odabrane kao kontrolne NČ zbog dokazanih superiornih svojstava ugradnje i otpuštanja lijekova. Kombinacijom komplementarnih eksperimentalnih tehnika, koja do sada nije u potpunosti iskorištena u području nanobiotehnologije (mikroskopija atomskih sila, spektroskopija sila, infracrvena spektroskopija s oslabljenom totalnom refleksijom, dinamičko raspršenje svijetlosti, mikrokalorimetrija), predloženi projekt će u konačnici omogućiti detaljne informacije o utjecaju veličine, oblika, naboja i hidrofobnosti NČ s ugrađenim flavonoidima na modelne membrane i neurone, posebice u uvjetima oksidativnog stresa. Također, informacije o naboju te promjeni strukturnih i nanomehaničkih svojstava modelnih odnosno neuronskih membrana će omogućiti razvoj novih, poboljšanih terapeutika za neurološke poremećaje izazvane oksidativnim stresom.

Akronim
NanoFlavNeuroProtect

Šifra projekta
IP-2016-06-8415

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
955.940,00 HRK

Trajanje projekta
2017-04-15 - 2021-04-14

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (955.940,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Suzana Šegota (MBZ: 201740, CROSBI: 15328) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2017-04-15 - 2021-04-14]