Višegodišnje i dekadne oscilacije Jadranskog mora: opažanja, modeliranje i posljedice

Opis projekta
Glavni cilj projekta Adios je istražiti i kvantificirati procese koji pogone međugodišnje i desetljetne termohaline varijacije u jadransko-jonskom bazenu. Cilj će se postići (i) dokumentiranjem međugodišnje i desetljetne varijabilnosti analizom dugoročnih oceanografskih mjerenja i postojećih klimatskih modela, (ii) istraživanjem kratkoročnih i dugogodišnjih procesa koji pokreću jadransko-jonsku termohalinu cirkulaciju, u prvom redu stvaranje guste vode u Jadranu i BIOS-a (Bimodalna jadransko-jonska oscilacija), i (iii) procjenom prošle i buduće jadranske klime i varijabilnosti primjenom jadranskog združenog (atmosfera-more) klimatskog modela visoke razlučivosti. Iako se odavno zna da je međugodišnja i desetljetna termohalina promjenjivost dominantna u Jadranu, odgovarajuća teorija (BIOS) razvijena je tek nedavno, te još uvijek nije ispravno reproducirana od strane oceanskih numeričkih modela. Stoga će se u okviru ADIOS projekta postaviti i pokrenuti ugniježđeni združeni klimatski model visoke rezolucije u području Jadrana. Nakon verifikacije nad mjerenjima, model će se primijeniti na buduću klimu koristeći nekoliko IPCC scenarija. Takav pristup omogućit će preciznu procjenu budućih klimatskih promjena na Jadranu, uključujući i višegodišnju i desetljetnu varijabilnost i regulirajuće procese, što će biti temelj za procjenu klimatskih rizika na nacionalnoj i regionalnoj razini. Značajan projektni napor će se posvetiti nastavku mjerenja na Palagruškom oceanografskom profilu, najdužem sezonski uzorkovanom oceanografskom transektu na Sredozemlju u trajanju od oko 60 godina, ali vrlo rijetko uzorkovanom nakon 2013. godine. ADIOS projekt će imati snažnu međunarodnu komponentu koja uključuje priznate oceanografske institute (OGS, CNRS-GAME), te njihove istraživače aktivno uključene na predviđena projektna istraživanja, što će rezultirati povećanjem kapaciteta, umreženosti i učinkovitosti hrvatske oceanografske i klimatske zajednice.

Akronim
ADIOS

Šifra projekta
IP-2016-06-1955

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
982.500,00 HRK

Trajanje projekta
20-03-2017 - 19-03-2021

Ustanova - uloga
Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split - Nositelj (982.500,00 HRK) [20-03-2017 - 19-03-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivica Vilibić (MBZ: 225274, CROSBI: 29182) - Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split - Voditelj projekta [20-03-2017 - 19-03-2021]
Darko Koračin (MBZ: 79364, CROSBI: 20236) - nema - Suradnik [20-03-2017 - 19-03-2021]
Jadranka Šepić (MBZ: 310662, CROSBI: 24797) - nema - Suradnik [20-03-2017 - 19-03-2021]