Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje

Opis projekta
Nanomedicina kao područje primjene nanotehnologije u razvoju zaštite zdravlja ima veliki utjecaj na razvoj inovativnih medicinskih tretmana i terapija. Primjena nanočestica (NP) ima ogroman potencijal za učinkovitiju isporuku lijekova i gena, u razvoju fluorescentnih i kontrastnih dijagnostičkih alatki u medicini. ... Međutim, opsežna in vivo primjena NP zahtijeva iscrpnije istraživanje fizikalno-kemijskih i fizioloških procesa koji se odvijaju u biološkim uvjetima. Takvo 'nano-bio' sučelje obuhvaća dinamičke fizikalno-kemijske interakcije, te kinetiku i termodinamiku razmjene između površine nanočestica i bioloških površina. ... Nemoguće je potpuno opisati sve čimbenike značajne za to sučelje, ali su za daljnji razvoj nanomedicine nužne dodatne informacije o specifičnim interakcijama nanočestica s bioaktivnim komponentama prisutnim u živim stanicama i tkivima. Glavni cilj predloženog NanoFaceS projekta je pružiti nove informacije o prirodi ''nano-bio 'sučelja između metalnih teranostičkih nanomaterijala i biomolekula koje sadrže sumpor (S-biomolekula), a koje imaju važnu i kompleksnu funkcionalnu ulogu u živim sustavima. ... Modelni sustav NanoFaceS projekta čini (i) skup nanočestica s jezgrom od srebra, zlata i željezovog oksida, različitih fizikalno kemijskih svojstava (veličine, površinskog naboja i kemijskog sastava) i (ii) šest važnih S-biomolekula: cistein, glutation, metalotionein, albumin i inzulin. ... Konceptualni temelj predloženog projekta jest multimetodološki i multidisciplinarni pristup koji će pružiti nove uvide u prirodu specifičnih bioloških interakcija NP sa S-biomolekulama. Projekt će na taj način značajno doprinijeti znanju potrebnom za daljnji razvoj nanomedicinskog područja. ... ... ...

Akronim
NanoFaceS

Šifra projekta
IP-2016-06-2436

Poziv
2016-06

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
904.820,00 HRK

Trajanje projekta
15-03-2017 - 14-03-2021

Ustanova - uloga
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb - Nositelj (904.820,00 HRK) [15-03-2017 - 14-03-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivana Vinković Vrček (MBZ: 264334, CROSBI: 29214) - nema - Voditelj projekta [15-03-2017 - 14-03-2021]