Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi

Opis projekta
Glavna ideja projekta temelji se na principima koordinacijske kemije u dizajnu i sintezi novih MoVI metalosupramolekulskih struktura i organsko-anorganskih hibridnih polioksometalatnih materijala. Sinteza novih spojeva bazirat će se na “bottom-up” pristupu, odnosno njihovoj pripravi iz građevnih blokova nastalih in situ kako u otopini tako i u čvrstom stanju. To će omogućiti ispitivanje procesa samoudruživanja i kristalnog rasta navedenih sustava. Poveznica svih segmenata istraživanja je i u pronalaženju uvjeta neophodnih u kontroli sastava, strukture i svojstava ciljnih spojeva. Očekuje se da će ovo istraživanje dati uvid u mehanizme ispitivanih reakcija i omogućiti tumačenje utjecaja različitih inter- i intramolekulskih interakcija na svojstva višedimenzionalnih sustava ili njihovih građevnih blokova. Metode koje će se koristiti u sintezi organskih, metalosupramolekulskih i anorgansko-organskih polioksometalatnih hibrida bit će modificirane metode otopinske kemije, ali će se koristiti i metodologije zelene kemije. Istraživanja termički induciranih reakcija u čvrstom stanju predstavljaju dodatni izazov ovoga projekta. Predloženi projekt sastoji se od sljedećih dijelova: (i) dizajna i sinteze multifunkcionalnih N,O-donorskih liganada i ispitivanja njihovih svojstava; (ii) sinteze novih MoVI metalosupramolekulskih sustava; (iii) sinteze novih hibridnih organsko-anorganskih polioksometalatnih spojeva; (iv) karakterizacije svih priređenih spojeva; (v) kvantno-kemijskih proračuna i teorijskih tumačenja eksperimentalnih rezultata s ciljem boljeg razumijevanja i poboljšanja ispitivanih procesa; (vi) ispitivanja kemijskih i fizikalnih svojstava priređenih spojeva; (vii) ispitivanja bioloških svojstava odabranih spojeva.

Akronim
MOLART

Šifra projekta
IP-2016-06-4221

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
858.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2021-02-28

Ustanova - uloga
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Nositelj (858.000,00 HRK)
Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Partner

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Višnja Vrdoljak (MBZ: 195056, CROSBI: 29500) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2017-03-01 - 2021-02-28]
Biserka Prugovečki (MBZ: 217444, CROSBI: 16221) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]
Vladimir Stilinović (MBZ: 277151, CROSBI: 27253) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]
Marina Cindrić (MBZ: 68755, CROSBI: 25936) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]
Jana Pisk (MBZ: 297434, CROSBI: 21409) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]
Tomica Hrenar (MBZ: 233655, CROSBI: 17334) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]
Ines Primožič (MBZ: 213721, CROSBI: 15966) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]
Dino Kuzman (MBZ: , CROSBI: ) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2019-06-01 - 2021-02-28]
Edi Topić (MBZ: 378816, CROSBI: 974) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2018-12-01 - 2021-02-28]
Mirta Rubčić (MBZ: 251565, CROSBI: 18513) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]
Mirna Mandarić (MBZ: 378820, CROSBI: 975) - Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]
Gordana Pavlović (MBZ: 174402, CROSBI: 13926) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [2017-03-01 - 2021-02-28]