Napredna monolitna i kompozitna keramika za zaštitu od trošenja i korozije

Opis projekta
Istraživat će se suspenzije za oblikovanje napredne mikro/nanostrukturirane monolitne Al2O3 i kompozitne Al2O3-ZrO2 keramike postupkom lijevanja i optimirat će se parametri postupka oblikovanja i sinteriranja. Glavne su prednosti oblikovanja lijevanjem suspenzije niski troškovi procesa, ekološka prihvatljivost, jednostavnost i fleksibilnost, potencijal za jednoliko slaganje čestica te prikladnost za proizvodnju dijelova složenog oblika. Istražit će se i mogućnost dobivanja mikro/nanoporozne Al2O3 keramike, tako da se dio sirovine zamijeni otpadnim Al2O3 prahom koji nastaje strojnom obradom sirovca. Na taj način postići će se uštede na sirovinama uz istovremeno zbrinjavanje otpada, tj. zaštitu okoliša. Provest će se: (i) istraživanje reoloških svojstava u ovisnosti o sastavu suspenzije, (ii) istraživanje utjecaja omjera Al2O3-ZrO2, veličina njihovih čestica, utjecaj vrste i količine aditiva na reološka svojstva suspenzija, kao i na mikrostrukturu, mehanička, tribološka i korozijska svojstva konvencionalno i mikrovalno (nekonvencionalno) sinterirane napredne monolitne i kompozitne keramike te (iii) utvrđivanje funkcionalne ovisnosti sastava i svojstava napredne keramike na bazi Al2O3 kao matrice, uz dodatak ZrO2 nanočestica. Matematičko modeliranje koristit će se za utvrđivanje utjecaja sastava, procesnih parametara i postignute strukture na mehanička, tribološka i korozijska svojstva napredne monolitne i kompozitne keramike. Očekivani rezultati: (i) razumijevanje i prikupljanje znanja o postupcima priprave suspenzije te doprinosa pojedinih komponenata suspenzije na svojstva keramičkog materijala, (ii) optimiranje suspenzija za lijevanje mikro/nanostrukturirane monolitne i kompozitne keramike (iii) razvoj napredne kemijski postojane kompozitne Al2O3-ZrO2 keramike s poboljšanom kombinacijom mehaničkih svojstava i otpornosti na trošenje u usporedbi s monolitnom Al2O3 keramikom te (iv) razvoj mikro/nanoporozne Al2O3 keramike oporabom industrijskog otpada.

Akronim
WECOR

Šifra projekta
IP-2016-06-6000

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
840.000,00 HRK

Trajanje projekta
01-05-2017 - 30-04-2021

Ustanova - uloga
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb - Nositelj (840.000,00 HRK) [01-05-2017 - 30-04-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Lidija Ćurković (MBZ: 189524, CROSBI: 14657) - Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb - Voditelj projekta [01-05-2017 - 30-04-2021]