Geoprostorno praćenje zelene infrastrukture na temelju terestričkih, zračnih i satelitskih snimaka

Opis projekta
Zelena infrastruktura je mreža prirodnih i izgrađenih područja, objekata i zelenih površina u ruralnom i urbanom prostoru koja omogućuje društvu održivo zdravo okružje za svakodnevni život. Satelitska daljinska istraživanja predstavljaju ključni izvor podataka za kartiranje takvih okružja, ali nisu dovoljna za njihovo potpuno razumijevanje, jer zelena infrastruktura također sadrži i vertikalne strukture kao što su zelene terase i balkoni koje nije moguće snimiti vertikalnim satelitskim opažanjima. Nijedan pojedinačni izvor podataka nije dovoljan kako bi se kvalitetno kartiralo, pratilo, modeliralo i na kraju razumjelo i upravljalo interakcijom s takvim urbanim sustavima. Beskontaktno snimanje uz pomoć bespilotnih letjelica značajno proširuje mogućnosti prikupljanja dodatnih informacija potrebnih za praćenje zelene infrastrukture unutar urbanih područja na brz i jednostavan način. Glavni cilj ovog istraživačkog projekta je u ispitivanju i uspostavi inovativnog, više­dimenzionalnog sustava praćenja urbane zelene infrastrukture, koji integrira najnovije mogućnosti pridobivanja statičkih i dinamičkih multispektralnih informacija (satelitske snimke, zračne i terestričke snimke), naprednih prostornih analiza sa svrhom unapređenja sustava upravljanja i odlučivanja o zelenim gradskim područjima. S obzirom na trenutno stanje i značaj istraživane problematike, očekivani rezultati projekta omogućit će značajno tehnološko i metodološko unapređenje sadašnjih sustava upravljanja ZI u Hrvatskoj i Europi. Područje istraživanja obuhvaća urbano područje grada Zagreba s naglaskom na zaštićena zelena područja. Istraživanje se temelji na geoprostornim tehnologijama i metodama: daljinska istraživanja i geoinformacijski sustavi omogućit će integraciju utemeljenu na standardima Otvorenog geoprostornog konzorcija. Klasifikacija, određivanje granica objekata i ostale metode daljinskih istraživanja bit će temeljene na terestričkim, zračnim i satelitskim multispektralnim snimkama.

Akronim
GEMINI

Šifra projekta
IP-2016-06-5621

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
991.000,00 HRK

Trajanje projekta
2017-03-01 - 2021-02-28

Ustanova - uloga
Geodetski fakultet, Zagreb - Nositelj (991.000,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Damir Medak (MBZ: 202890, CROSBI: 15311) - nema - Voditelj projekta [2017-03-01 - 2021-02-28]