Ciljana izrada prototipa vlaknastog nosača za uzgoj tkivnih stanica kombiniranim elektroispredanjem

Opis projekta
Glavni cilj ovog interdisciplinarnog projekta je ciljani razvoj prototipa vlaknastog nosača za uzgoj tkivnih stanica, temeljen na tekstilnoj tehnici elektroispredanja. Veliki izazov u elektroispredanju nosača je potreba za strukturom s porama dovoljno velikog promjera (makro skala) kako bi se olakšalo prodiranje stanica i vlaknima dovoljno malog promjera (nano skala) kako bi oponašali prirodno izvanstanično okruženje. Jedinstveni doprinos ovog projektnog prijedloga temelji se na kombinaciji dviju tehnika elektroispredanja. Elektroispredanje iz otopine i taline će se koristiti za izradu nosača kombiniranih nanovlaknastih i mikrovlaknastih slojeva. Površinska adhezija stanica biti će dodatno poboljšana s izradom ciljane topografije površine nosača, pripremljene elektroispredanjem na metalnim kolektorima s ciljanom poroznošću. Drugi aspekt je izrada nosača ciljanih funkcija, uključujući antibakterijsko svojstvo i svojstvo stimulacije staničnih procesa pomoću bioloških komponenti. Konačni cilj projekta je odabrati nosače s optimalnom strukturom i multifunkcionalnošću. Multifunkcionalnost nosača će se temeljiti na sustavnom istraživanju s ciljem definiranja optimalnih uvjeta za posjedovanje antibakterijskih svojstava i svojstava kontroliranog oslobađanja biološke komponente. Predloženi materijali za izradu nosača su polikaprolakton i poliuretan kao matrice u kombinaciji s fibroinom svile za dodatno poboljšanje površinske adhezije stanica. Nosači će biti sustavno istraživani i u smislu mehaničkih svojstava, kako bi ispunili konstrukcijske zahtjeve za čvrstoću, a to je da se mogu oduprijeti opterećenjima nastalim uslijed formiranja tkiva. Treći aspekt projekta je validacija fizičke strukture i funkcionalnosti nosača in vitro. Model stanica će uključivati stanice kože i oka. Stanice će se pratiti kroz procjene imunoloških, mikrobioloških, biokemijskih i enzimskih aktivnosti, nakon čega slijedi antibakterijski test, te test citotoksičnosti i kancerogenosti.

Akronim
COMBOELECTROSPUN

Šifra projekta
IP-2016-06-6878

Poziv
IP-2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
969.701,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2017 - 31-08-2021

Ustanova - uloga
Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Nositelj (969.701,00 HRK) [01-03-2017 - 28-02-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Budimir Mijović (MBZ: 173291, CROSBI: 13923) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2017 - 28-02-2021]
Emilija Zdraveva (MBZ: 320042, CROSBI: 29942) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 28-02-2021]