Udobnost i antimikrobna svojstva tekstila i obuće

Opis projekta
Udobnost i antibakterijska svojstva tekstila za izradu odjeće koja priliježe uz kožu i obuće, za određenu vrstu i razinu aktivnosti te uvjete okoline, u najvećoj su mjeri određeni vrstom sirovine, strukturom i svojstvima tekstilnog plošnog proizvoda/kože, vrstom dorade te formom gotovog proizvoda odjeće/obuće koji se nosi. Kako bi se dobile nove spoznaje i dublje rasvijetlile povezanosti udobnosti i antibakterijskih svojtava sa svojstvima proizvoda, od sirovine, pređe, sirovog te sirovog i antibakterijski obrađeno pletiva, proizvesti će se triko predene nekonvencionalne pređe (rotorska i aerodinamička) iz umjetnih celuloznih vlakana, SIRO pređa iz viskoznih vlakana i prstenasta pređa iz pamuka poznatih karakteristika. Finoća svih predenih pređa je iz 10 tex × 2 (Nm100/2), dok je finoća SIRO pređe 10 tex × 2 (Nm100/2). Plesti će se pletiva u različitim vezovima. U pletiva za čarape dodavati će se PA multifilamentne pređe. Izraditi će se uzorci gotove kože (goveđa i teleća) za unutarnje dijelove gornjišta radne i zaštitne obuće, koji će biti obrađeni različitim vrstama štavila. Analizirati će se 3 uzorka, natur crust, doštavljeni crust uz istovremenu obradu antimikrobnim sredstvima te bojadisani crust uz nadoštavu i antimikrobnu obradu. Na svim uzorcima, pletiva te na uzorcima koža, odrediti će se objektivni parametri termofiziološke udobnosti (otpor prolazu topline i otpor prolazu vodene pare). Antimikrobna aktivnost svih uzoraka pletiva (antimikrobno tretirana) i koža, odrediti će se prema 3 vrste bakterija (A. baumannii, S. aureus i E. coli) koje se mogu naći u normalnoj fiziološkoj flori kože čovjeka, a koje mogu biti oportunistički patogeni. Odrediti će se i termofiziološka udobnost čarapa te radno zaštitne obuće proizvedene u domaćim tvornicama na Termalnom stopalu. Na jednom broju uzoraka kože (kromne i sintetske štave) provesti će se Komet test.

Akronim
ComforMicrobTexFoot

Šifra projekta
IP-2016-06-5278

Poziv
2016-06

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
724.100,00 HRK

Trajanje projekta
01-03-2017 - 31-12-2021

Ustanova - uloga
Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Nositelj (724.100,00 HRK) [01-03-2017 - 28-02-2021]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Zenun Skenderi (MBZ: 141653, CROSBI: 25515) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-03-2017 - 28-02-2021]
Zlatko Vrljičak (MBZ: 73885, CROSBI: 29529) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]
Alka Mihelić-Bogdanić (MBZ: 74175, CROSBI: 20007) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]
Jadranka Akalović (MBZ: , CROSBI: ) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]
Franka Žuvela Bošnjak (MBZ: 352920, CROSBI: 33223) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]
Dragana Kopitar (MBZ: 275000, CROSBI: 22804) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]
Antoneta Tomljenović (MBZ: 255292, CROSBI: 28565) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]
Beti Rogina-Car (MBZ: 344052, CROSBI: 32345) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]
Željka Pavlović (MBZ: 352492, CROSBI: 33182) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]
Sanja Ercegović Ražić (MBZ: 275033, CROSBI: 23618) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]
Jelena Peran (MBZ: 358926, CROSBI: 33870) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]
Ivana Špelić (MBZ: 324114, CROSBI: 27984) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]
Ivan Kraljević (MBZ: , CROSBI: 38272) - nema - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]
Juro Živičnjak (MBZ: 378583, CROSBI: 951) - Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb - Suradnik [01-03-2017 - 31-12-2021]