Erozija i degradacija tala Hrvatske

Opis projekta
Degradacija tla je glavni okolišni problem u svijetu i ključno je da takvi procesi budu ublaženi. Potreba da se smanji utjecaj poljoprivrednih aktivnosti na okoliš i kontrolira degradacija strukture tala je jedan od glavnih ciljeva gospodarenja tlima. Različite strategije su razvijene radi smanjenja najvažnijeg degradacijskog problema – erozije tla. Međutim, poljoprivreda je još uvijek izvor najviše sedimenata u površinskim otjecajnim vodama. Danas, mnoštvo razloga pokreće neprihvatljivo gospodarenje tlima na poljoprivrednim tlima RH. Usprkos važnosti teme istraživanja o degradaciji tala na poljoprivrednim tlima u RH nedostaju. Mehanizmi, procesi, proporcije i kontrola erozije tla bili su istraživani u „Zapadnim“ državama više od stoljeća, ali je nadopuna potrebna radi prenošenja novih saznanja i rasprave o novim izazovima. U RH takva istraživanja nedostaju što otvara mnoga pitanja tijekom svakodnevnih klimatskih ekstrema. Klimatske promjene povećavaju broj olujnih kiša. Takve oluje su uzrok netolerantnih erozijskih nanosa s razarajućim posljedicama po okoliš. Istraživanje erozije i degradacije tla na tlima u RH mogu pružiti detaljan uvid za razumijevanje procesa degradacije tala. Trenutna tema istraživanja može otkriti najugroženija tla i najlošije načine korištenja istih. Glavni faktori koji određuju gubitak tla erozijom i površinskim otjecanjem biti će ocjenjeni. Ovaj projekt predlaže kompletni pregled tla, korištenja zemljišta u drugačijim klimatskim uvjetima u Hrvatskoj koji se bave problemom erozije tla vodom. Baza podataka iz 5-godišnjeg istraživanja (s više od 40 lokacija) biti će jedan od najkompletnijih aktualnih baza za proučavanje utjecaja uzročnih čimbenika na eroziju tla vodom.

Akronim
SEDCRO

Šifra projekta
UIP-2017-05-7834

Poziv
2017-05

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
1.984.600,00 HRK

Trajanje projekta
2018-04-01 - 2023-03-31

Ustanova - uloga
Agronomski fakultet, Zagreb - Nositelj (1.984.600,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Igor Bogunović (MBZ: 335614, CROSBI: 31048) - nema - Voditelj projekta [2018-04-01 - 2023-03-31]